Underskrift av personalens tidrapporter med anledning av Covid-19

17 april, 2020

För de projekt som har svårt att skicka in ansökan om utbetalning eftersom personalens tidrapporter saknar underskrifter finns nu möjlighet att få undantag. Upplägget innebär att man i efterhand kompletterar ansökan om utbetalning med underskrivna tidrapporter.

Behörig företrädare måste fortfarande skriva under ansökan om utbetalning.

Kontakta er samordnare/ekonom för ytterligare information samt för att få ett godkännande för att använda detta upplägg.

Undantaget gäller ansökan om utbetalning som skickas in till Svenska ESF-rådet under perioden 2020-04-01—2020-06-30.