Save the date – 23 september 2021 – kunskapsseminarium i Sydsverige.

8 juli, 2021

Kunskapsseminarium den 23 september 2021 kl. 10.00-12.00 Förankring och implementering

Framgångsfaktorer och fallgropar, vad betyder förankring för utveckling och resultat? Vad händer efter projektet? Vad visar projektutvärderingar och vad är Svenska ESF-rådets egna erfarenheter?

En övergripande lärdom och erfarenhet från Socialfondsprojekt är att aktivt projektägarskap, förankring, bra samverkan och utvecklingsinriktat lärande främjar genomförande av projekt och deras implementering i ordinarie verksamhet.

Kunskaps-seminariet den 23 september kommer både visa på framgångsfaktorer och utmaningar. Konkreta exempel från våra projekt presenteras tillsammans med reflektioner från utvärdering och förvaltning.

Seminariet genomförs digitalt kl. 10.00 – 12.00

Anmälan öppnar i mitten av augusti men avsätt tiden redan nu.

Sprid gärna informationen vidare i ditt nätverk.