Hårt arbete och samverkan bakom genomförande av covidutlysning

2 oktober, 2020

På grund av den rådande pandemin omfördelade regeringen i maj 300 miljoner av socialfondens medel. Det ledde till 61 projektansökningar som skulle gås igenom på kort tid.

– Jag tycker att vi samverkade på ett exemplariskt vis över 8 regioner plus nationella enheten och klarade av en beredning av 61 projektansökningar på mindre än 3 veckor, säger Henrik Nordström, nationell samordnare på Svenska ESF-rådet.

22 projekt, från hela landet, fick igenom sina ansökningar i utlysningen vars syfte var kompetensutveckling till varslade och permitterade med fokus på besöksnäring och industrin. 

Hur har det gått för projekten?

– Det är för tidigt att kommentera enskilda projekts effekter och framgångar då vi är mitt uppe i en upphandling av en klusterutvärdering av den utlysningen, säger Henrik Nordström, nationell samordnare på Svenska ESF-rådet.

Av de 300 miljoner som Svenska ESF-rådet utlyst kommer 299 855 146 kronor betalas ut till 22 projekt i åtta regioner samt nationellt.

Fördelningen ser ut enligt följande:

  • Övre Norrland             11 819 050 kr
  • Östra Mellansverige    32 897 968 kr
  • Västsverige                  44 562 019 kr
  • Sydsverige                   32 000 000 kr
  • Småland & Öarna        18 969 799 kr
  • Norra Mellansverige    17 132 070 kr
  • Mellersta Norrland       7 998 180 kr
  • Stockholm                    38 212 483 kr
  • Nationellt                     96 263 577 kr