Lärdomar från socialfondsprogrammet 2014 – 2020

Under eftermiddagen den 18 maj kommer Sweco att presentera utvärderingen av det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2014–2020. Denna presentation ser vi som en första del av arbetet med lärandet utifrån utvärderingens resultat tillsammans med våra Strukturfondspartnerskap i Sydsverige, Småland och Öarna samt Västsverige.

Större delen av tiden kommer att tillägnas utvärderingen. Utrymme kommer att finnas för frågor och den avslutande delen kommer att bestå av en summering kring vad vi tar med oss i vårt fortsatta arbete för genomförandet av ESF+.

Datum: Tisdag 18 maj 2021
Tid: 13.00 – 15.30
Plats: Digitalt

Sista anmälningsdag är fredag den 14 maj. Länken till webbinariet kommer att skickas till anmälda under måndagen den 17 maj.

Varmt välkommen!