FAQ projektrummet, Programperiod 2014-2020 – Så här rapporterar du