Ekonomiska blanketter och mallar

Innehåll på sidan

Arbetstidsredovisning

Projektbudgetmallar

Programområde 1

Programområde 2

Mall för beräkning av personalresurser

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Närvarorapporter

Aktuella enhetskostnader för personal och deltagare

Programområde 1

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Programområde 2

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Unga i mobiltitet

Programområde 3

2017

2016

Enhetskostnader för tidigare utlysningar

Information om att inkludera anställningsstöd som grund för medfinansiering i Socialfondsprojekt

Svenska ESF-rådet har beslutat att inkludera extratjänst, introduktionsjobb samt lönebidrag för utveckling i anställning som grund för medfinansiering.

Närvarorapport

Sammanställning deltagare

Fead