Ekonomiska blanketter och mallar

Innehåll på sidan

Arbetstidsredovisning

ESF-rådets beslutade blankett för redovisning av personal ska användas vid redovisning av personalkostnader i projektet till ESF-rådet, (om man inte använder personalportalen) Blanketten innehåller de obligatoriska uppgifter som ska ingå i redovisningen av personal i projekt.

Redovisning av deltagare (närvarorapporter)

Här hittar du de mallar som används för manuell tidrapportering av deltagare. Det finns två mallar, en mall för rapportering av tid för respektive individ och en mall för att sammanställa samtliga deltagare.

Programområde 1

Programområde 2

Projektbudgetmallar

Den manuella budgetmallen är till för dig som vill börja att planera din budget och kan ligga till grund för budgeten i Projektrummet.

Programområde 1

Programområde 2

Mall för beräkning av personalresurser

I samband med budgetering av personalresurser i de olika projektfaserna kan följande mall användas som hjälpmedel

Mall för beräkning av medfinansiering deltagare

I samband med budgetering av deltagarnas medfinansiering kan följande mallar användas som hjälpmedel.

P01

P02

Aktuella enhetskostnader för personal och deltagare

Aktuell enhetskostnad för ditt projekt styrs utifrån utlysningen. Titta därför vilken enhetskostnad som gäller för just ditt projekt. Enhetskostnaden bestäms utifrån tillåtet startdatum.
Nedan följer aktuella enhetskostnader för respektive år:

Programområde 1

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Programområde 2

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Unga i mobiltitet

Programområde 3

2017

2016

Anställningsstöd som grund för medfinansiering i Socialfondsprojekt

Svenska ESF-rådet har beslutat att inkludera extratjänst, introduktionsjobb samt lönebidrag för utveckling i anställning som grund för medfinansiering.

Fead

För projekt som finansieras av Fead används andra mallar än ovan beskrivna. Dessa finner du här: