information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Synliggör projektet

Den Europeiska socialfonden och Fead är två viktiga verktyg för EU för att minska utanförskapet och skapa fler och bättre jobb i Europa. Eftersom Socialfonden och Fead finansieras av Europeiska Unionen ställer EU krav på synlighet.

Visa EU-flaggan

Projekt som medfinansieras av Socialfonden ska informera om och synliggöra att det medfinansieras från EU. Det betyder i första hand att projektet ska visa upp EU-flaggan och hänvisa till Socialfonden i olika projektsammanhang. Projekt som inte synliggör EU-flaggan får inga projektmedel från Svenska ESF-rådet.

EU-loggan har i och med Socialfondsprogrammet ESF+ 2021–2027 fått ett nytt utseende. Den nya loggan ska användas även av projekt som är finansierade från Socialfondsprogrammet 2014-2020. Läs mer om hur projektet ska synliggöra EU-flaggan.

Här kan du ladda ner EU-loggor.

Platser där projektet bedrivs

På de platser där projektet bedrivs ska du sätta upp affischer och dekaler med EU-logotypen tillsammans med texten ”Medfinansieras av Europeiska unionen”. Du ska sätta upp minst en affisch som informerar om att du driver ett projekt och som innehåller information om unionens ekonomiska stöd. Affischen ska sitta på en plats som är tydligt synlig i den eller de lokaler där projektet bedrivs, exempelvis i anslutning till entrén. Affischen ska vara minst i format A3 och kommer snart att kunna beställas på www.esf.se/webbshoppen/. Affischen finns både som dekal och affisch. Affischen kan ersättas av en motsvarande elektronisk bildskärm med information om projektet, där stödet från Europeiska unionen framhävs.

Om det till exempel är IT-utrustning projektet köper in kan skylten/anslagstavlan placeras i den lokal där utrustningen är installerad. Om projektet upprättar en renodlad digital plattform, gäller inte skylt eller anslagstavla, eftersom investeringen inte är fysisk. Oavsett budget. Om det inte finns någon fysisk plats för projektaktiviteterna, utan endast digital, bör logga och text visas på själva plattformen eller på webbplatsen där deltagaren kommer att ha omedelbar tillgång till projektverksamheten.

På EU-kommissionens hemsida finns en Online generator, med mallar för skyltar/anslagstavlor (billboards/plaques) där ni som projekt kan välja storlek, lägga in önskad text och logotyper och sedan ladda ner en tryckfärdig mall. Tänk på att ta höjd i projektbudgeten för tryck och framställning av dessa skyltar.

A3 dekalaffisch – Ska du som projektägare ha minst ett exemplar av, uppsatt på en plats som är tydligt synlig i den eller de lokaler där projektet bedrivs, exempelvis i anslutning till entrén. (Det är valfritt om du vill använda A3 dekalaffisch eller A3 pappersaffisch)

A4 dekal – Kan till exempel användas på utsidan av en entrédörr eller på ett fönster, eftersom materialet tål väder och vind.

Dekal 200 x 60 mm – Kan till exempel användas på dörrposter, väskor eller liknande.

Dekalark A4, små socialfondslogotyper – Kan användas efter tycke och smak.

Du kommer under februari kunna beställa produkterna i vår webbshop.

Webbshop

För att underlätta för dig har vi tagit fram informationsmaterial, profilprodukter för synliggörande som beskriver vad du ska tänka på för att på rätt sätt följa regelverket för synliggörande. De synliggörandeprodukter vi hänvisar till kan du beställa i webbshoppen.

Annat informationsmaterial kan tryckas eller köpas in direkt till projektet. Budget för sådana utgifter ska ingå i ansökan och framgå av Svenska ESF-rådets beslut.

Till webbshoppen

Muntlig information

Det är viktigt att du vid olika sammankomster även muntligt informerar om Europeiska unionens finansiering av projektet.

Informationsmaterial

På allt informationsmaterial ska EU-flaggan tillsammans med texten “Medfinansieras av Europeiska unionen” ha en tydlig placering, helst på omslaget eller på titelsidan. EU-logotypen ska vara i samma storlek som övriga logotyper. Exempel på informationsmaterial är brevpapper, nyhetsbrev, annonser, broschyrer, affischer, PowerPoint-presentationer och filmer. Även utvärderingar, rapporter och visitkort som tas fram inom ramen för projektet räknas hit.

Det gäller även för projektets webbsida eller webbplats, om sådan finns. Där ska finnas en kort beskrivning av verksamheten, målen och resultaten, samt information om unionens ekonomiska stöd. EU-logotypen ska vara i samma storlek som övriga logotyper och vara väl synlig på skärmen, utan att man behöver scrolla ner på sidan.

Exempel på textformulering:

”Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen”
”Vi driver ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen”
”Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling”


För sysselsättningsinitiativet för unga:

”Detta projekt medfinansieras av Europeiska socialfonden och Europeiska unionens sysselsättningsinitiativ för unga”


För React-EU:

”Detta projekt finansieras av Europeiska socialfonden som en del av Europeiska unionens
hantering av covid-19-pandemin”

Deltagarintyg

Som projektägare är det viktigt att du ser till att alla som deltar i projektet känner till att det är finansierat av Europeiska socialfonden. Alla deltagare i projektet bör få intyg på att de deltagit. Här kan du ladda ner deltagarintyg.

Deltagarintyg Socialfonden programområde 1 och 2

Deltagarintyg Socialfonden programområde 3

Innehåll på sidan