information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Synliggör projektet

Den Europeiska socialfonden och Fead är två viktiga verktyg för EU för att minska utanförskapet och skapa fler och bättre jobb i Europa. Eftersom Socialfonden och Fead finansieras av Europeiska Unionen ställer EU krav på synlighet.

Visa EU-flaggan

Projekt som medfinansieras av Socialfonden eller Fead ska informera om och synliggöra att det medfinansieras från EU. Det betyder i första hand att projektet ska visa upp EU-flaggan och hänvisa till Socialfonden eller Fead i olika projektsammanhang. Projekt som inte synliggör EU-flaggan får inga projektmedel från Svenska ESF-rådet.

Här kan du ladda ner EU-loggor

Webbshop och handledning

För att underlätta för dig har vi tagit fram informationsmaterial, profilprodukter och en handledning för synliggörande som beskriver vad du ska tänka på för att på rätt sätt följa regelverket för synliggörande. De synliggörandeprodukter vi hänvisar till i handledningen kan du beställa i webbshoppen.

Annat informationsmaterial kan tryckas eller köpas in direkt till projektet. Budget för sådana utgifter ska ingå i ansökan och framgå av Svenska ESF-rådets beslut.

Till webbshoppen

Pressmeddelandemall

Vi har även tagit fram en pressmeddelandemall med råd och tips när du planerar att sprida information om ditt projekt via presskanaler.

Deltagarintyg

Som projektägare är det viktigt att du ser till att alla som deltar i projektet känner till att det är finansierat av Europeiska socialfonden. Alla deltagare i projektet bör få intyg på att de deltagit. Här kan du ladda ner deltagarintyg.

Deltagarintyg Socialfonden programområde 1 och 2

Deltagarintyg Socialfonden programområde 3

Innehåll på sidan