information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Ekonomiska blanketter och mallar

Arbetstidsredovisning

ESF-rådets beslutade blankett för redovisning av personal ska användas vid redovisning av personalkostnader i projektet till ESF-rådet, (om man inte använder personalportalen) Blanketten innehåller de obligatoriska uppgifter som ska ingå i redovisningen av personal i projekt.

Redovisning av deltagare (närvarorapporter)

Här hittar du de mallar som används för manuell tidrapportering av deltagare. Det finns två mallar, en mall för rapportering av tid för respektive individ och en mall för att sammanställa samtliga deltagare.

Projektbudgetmallar

Den manuella budgetmallen är till för dig som vill börja att planera din budget och kan ligga till grund för budgeten i Projektrummet.

Mall för beräkning av personalresurser

I samband med budgetering av personalresurser i de olika projektfaserna kan följande mall användas som hjälpmedel

Mall för beräkning av medfinansiering deltagare

I samband med budgetering av deltagarnas medfinansiering kan följande mallar användas som hjälpmedel.

Aktuella enhetskostnader för personal och deltagare

Aktuell enhetskostnad för ditt projekt styrs utifrån utlysningen. Titta därför vilken enhetskostnad som gäller för just ditt projekt. Enhetskostnaden bestäms utifrån tillåtet startdatum.
Nedan följer aktuella enhetskostnader för respektive år:

Anställningsstöd som grund för medfinansiering i Socialfondsprojekt

Svenska ESF-rådet har beslutat att inkludera extratjänst, introduktionsjobb samt lönebidrag för utveckling i anställning som grund för medfinansiering.

Fead

För projekt som finansieras av Fead används andra mallar än ovan beskrivna. Dessa finner du här:

Innehåll på sidan