information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Dokument – Driva projekt

Utvärdering och uppföljning

Digital deltagarredovisning

OBS! För att kunna använda sig av digital tidrapportering av deltagare behövs ett Personuppgiftsbiträdesavtal tecknas! Avtalet ska undertecknas i två exemplar och skickas till den samordnare som är ansvarig för ert projekt.

Ekonomiska blanketter och mallar

Här hittar du Arbetstidsredovisning, Mall för beräkning av personalresurser, Närvarorapporter, Aktuella enhetskostnader för personal och deltagare m.m.

SCB och inrapportering av statistik från projekten

Instruktioner för SCB inrapportering för att sammanställa deltagare hittar du här:

Deltagarna

Statistiskmyndigheten SCB ansvarar för upprättandet av ett deltagarregister och att ta fram statistik på uppdrag av Svenska ESF-rådet.

Inspirationsmaterial

Bedrägeribekämpning

Innehåll på sidan