information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Programperiod ESF 2014-2020

Innehåll

Vad du bör tänka på då du genomför ditt projekt. Från projektstart till utvärdering.
Eftersom projekten delfinansieras av EU ställer EU krav på synlighet.
Få stöd i arbetet med projektekonomin. Kraven som ställs på ESF-projekt.
För att projekten ska nå planerade resultat ska du arbeta resultatbaserat.
Uppföljning och utvärdering av projekt och om att skriva en slutrapport.
Förordningar, lagar och föreskrifter som rör vårt arbete och fonderna.
Den här sidan är till för dig som deltar i ett ESF-projekt.
Här hittar du handledningar till bland annat till digital tidredovisning och hur man skapar en ansökan.
Här hittar du handledning upphandling av projektutvärdering, digital deltagarredovisning, SCB och inrapportering av statistik från projekten och policy bedrägeribekämpning.
Här samlar vi information om vad som gäller för svenska ESF-rådets räkning i samband med spridningen av covid-19.
Alla som arbetar eller deltar i ett socialfondsprojekt måste redovisa och intyga sin tid i projektet.