information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Utlysningsplan

Alla planerade utlysningar

Ladda ned

Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.

Region Program- område Inriktning Möjliga stödsökande Första ansöknings- datum Sista ansöknings- datum Totalt belopp Status
Östra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-09-01 2023-10-02 Planerad
Stockholm A1 Kompetensutveckling - Stockholmsregionen Offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län. 2023-06-30 2023-09-25 Planerad
Övre Norrland A1 Förstudier - Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-06-27 2023-09-14 Planerad
Mellersta Norrland A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2023-05-31 2023-09-25 10 000 000 kr Öppen för ansökan
Mellersta Norrland A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2023-05-31 2023-09-25 14 000 000 kr Öppen för ansökan
Mellersta Norrland D Förstudier - Öka kapaciteten i den glesa geografin Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2023-05-31 2023-09-25 6 000 000 kr Öppen för ansökan
Mellersta Norrland D Genomförande - Öka kapaciteten i den glesa geografin Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2023-05-31 2023-09-25 62 000 000 kr Öppen för ansökan
Mellersta Norrland D Genomförande - Öka kapaciteten i den glesa geografin Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2023-10-13 2024-03-15 Planerad
Mellersta Norrland A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2023-10-13 2024-03-15 Planerad
Mellersta Norrland A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2023-10-13 2024-03-15 Planerad
Mellersta Norrland D Genomförande - Öka kapaciteten i den glesa geografin Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2024-04-03 2024-09-25 Planerad
Mellersta Norrland A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2024-04-03 2024-09-25 Planerad
Mellersta Norrland A1 Riktad i samråd med Strukturfondspartnerskapet utifrån behov Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2024-04-03 2024-09-25 Planerad
Sydsverige A1 Förstudier, Förebygga och motverka sjukskrivningar i arbetslivet Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-06-01 2023-09-04 2 000 000 kr Öppen för ansökan
ESF Nationellt C Motverka barnfattigdom 2023-02-20 2023-04-11 50 000 000 kr
ESF Nationellt E Ungas mobilitet OBS: Datum preliminära 2023-04-19 2023-05-17 20 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt B Insatser för individer inskrivna på AF Arbetsförmedlingen 2023-03-13 2023-04-11 285 000 000 kr
ESF Nationellt A1 Förstudier 2023-04-25 2023-06-12 10 000 000 kr Öppen för ansökan
ESF Nationellt A1 Kompetensutveckling mot en förändrad arbetsmarknad och ett mer hållbart arbetsliv 2023-05-02 2023-08-28 40 000 000 kr Öppen för ansökan
ESF Nationellt E Innovativ arbetsmarknadsetablering 2023-05-02 2023-09-04 32 000 000 kr Öppen för ansökan
ESF Nationellt A1 Kompetenslyft psykisk ohälsa 2023-09-11 2023-10-30 30 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt E Omställning cirkulär ekonomi 2023-09-18 2023-11-06 31 000 000 kr Planerad
Övre Norrland A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-06-27 2023-09-14 12 000 000 kr Planerad
Övre Norrland D Förstudier Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-06-27 2023-09-14 8 000 000 kr Planerad
Övre Norrland D Ökad kapacitet i den glesa geografin - genomförandeprojekt Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-06-27 2023-09-14 25 000 000 kr Planerad
Övre Norrland A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-01-18 2024-03-20 Planerad
Övre Norrland A2 Insatser för individer utanför arbetsmarknaden Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-01-18 2024-03-20 Planerad
Övre Norrland D Ökad kapacitet i den glesa geografin Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-01-18 2024-03-20 Planerad
Övre Norrland D Ökad kapacitet i den glesa geografin Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-06-04 2024-09-18 Planerad
Norra Mellansverige A1 Stärka mottagarkompetensen hos arbetsgivare hos små och medelstora företag för att öka benägenheten att anställa ur bredare grupp arbetslösa. Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer. 2023-08-01 2023-10-05 30 500 000 kr Planerad
Norra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för anställda inom kommunerna och kompletterande aktörer till kommunerna i syfte att stärka deras ställning på arbetsmarknaden t.ex. genom att främja övergången till fast anställning. Kommuner eller organisationer som arbetar på kommunernas uppdrag. 2024-01-16 2024-04-03 Planerad
Norra Mellansverige A2 Stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som Arbetsförmedlingen har konstaterat att de inte når med sina insatser. Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer. 2024-01-16 2024-04-03 Planerad
Norra Mellansverige A1 Utlysning riktad mot arbetsgivare i syfte att stärka dem i strategisk kompetensutvecklingsplanering. Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer. 2024-08-01 2024-10-03 Planerad
Norra Mellansverige A2 Förebygga skolavhopp och hjälpa elever 13 - 16 år att välja rätt utbildning till gymnasiet Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2025-01-13 2025-04-03 Planerad
Norra Mellansverige A1 Långtidssjukskrivna i anställning för att återgå till nuvarande arbete eller byte av tjänst Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2025-01-13 2025-04-03 Planerad
Norra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag i Norra Mellansverige Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer 2025-08-04 2025-10-06 Planerad
Småland och Öarna A1 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-04-04 2023-10-03 28 000 000 kr Öppen för ansökan
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-04-04 2023-10-03 10 000 000 kr Öppen för ansökan
Småland och Öarna A1 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-10-13 2024-03-20 Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-10-13 2024-03-20 Planerad
Småland och Öarna A1 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-04-04 2024-10-03 Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-04-04 2024-10-03 Planerad
Stockholm A1 Förstudie: Kompetensbehov för reduktion av växthusgaser Offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län med minst 25 anställda (undantag för organisationer som samlar flera aktörer). 2023-06-30 2023-09-25 Planerad
Stockholm A2 Förstudie: Förebyggande insatser för att främja skolnärvaro och motverka studieavbrott Offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län. Kravet är att huvudman för grundskola och gymnasium, är projektägare eller samverkanspart i förstudien. 2023-06-30 2023-09-25 Planerad
Stockholm A2 Underlätta inträde på arbetsmarknaden - Stockholmsregionen Offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län. 2023-06-30 2023-09-25 Planerad
Småland och Öarna A1 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-10-15 2025-03-20 Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-10-15 2025-03-20 Planerad
Sydsverige A1 Kompetensutveckling för anställda Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-06-01 2023-09-04 83 100 000 kr Öppen för ansökan
Sydsverige A2 Aktiv inkludering Offentlig/idéburen sektor 2023-06-01 2023-09-04 35 600 000 kr Öppen för ansökan
Sydsverige A2 Förstudier, Förebyggande insatser för att främja skolnärvaro och minska studieavbrott Offentlig/idéburen sektor, friskolor 2023-06-01 2023-09-04 2 100 000 kr Öppen för ansökan
Sydsverige A2 Sociala innovationer Offentlig/idéburen sektor 2023-12-01 2024-03-01 Planerad
Sydsverige A1 Kompetensutveckling för anställda Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-12-01 2024-03-01 Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering, individer som varken arbetar eller studerar (IVAS) Offentlig/idéburen sektor 2023-12-01 2024-03-01 Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering av unga Offentlig/idéburen sektor, friskolor 2024-06-01 2024-09-01 Planerad
Sydsverige A2 Transnationellt samarbete Offentlig/idéburen sektor 2024-06-01 2024-09-01 Planerad
Sydsverige A1 Kompetensutveckling för anställda Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-06-01 2024-09-01 Planerad
Sydsverige A1 Kompetensutveckling för anställda Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-12-01 2025-03-01 Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering av unga Offentlig/idéburen sektor, friskolor 2024-12-01 2025-03-01 Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2023-10-13 2024-03-20 Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2023-10-13 2024-03-20 Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2024-04-01 2024-10-01 Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2024-04-01 2024-10-01 Planerad
Östra Mellansverige A2 Ungas inkludering Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-09-01 2023-10-02 Planerad
Östra Mellansverige A2 Underlätta inträde på arbetsmarknaden Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-09-01 2023-10-02 Planerad
Östra Mellansverige A1 Förstudier: Möta identifierade behov i kommuner med utmaningar Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-09-01 2023-10-02 Planerad
Östra Mellansverige A2 Underlätta återinträde på arbetsmarknaden Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-12-25 2024-03-25 Planerad
Östra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-12-25 2024-03-29 Planerad
Östra Mellansverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-09-02 2024-10-07 Planerad
Östra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-09-02 2024-10-07 Planerad