information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Utlysningsplan

Alla planerade utlysningar

Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.

Region Programområde Inriktning Möjliga stödsökande Första ansökningsdatum Sista ansökningsdatum Totalt belopp Status
Norra Mellansverige A1 Stärka mottagarkompetensen hos arbetsgivare hos små och medelstora företag för att öka benägenheten att anställa ur bredare grupp arbetslösa. Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer. 2023-08-01 2023-10-05 20 000 000 kr Planerad
Övre Norrland A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-01-18 2024-03-20 kr Planerad
Övre Norrland A2 Insatser för individer utanför arbetsmarknaden Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-01-18 2024-03-20 kr Planerad
Övre Norrland D Ökad kapacitet i den glesa geografin Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-01-18 2024-03-20 kr Planerad
Övre Norrland D Ökad kapacitet i den glesa geografin Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-06-04 2024-09-18 kr Planerad
ESF Nationellt E Innovativ arbetsmarknadsetablering 28 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt E Omställning cirkulär ekonomi 28 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt E Ungas mobilitet 20 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt C Motverka barnfattigdom 50 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt B Insatser för individer inskrivna på AF Arbetsförmedlingen 285 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt A2 Insatser för utsatta målgrupper 20 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt A1 Förstudier 10 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt A1 Kompetensutveckling i branscher med behov 40 000 000 kr Planerad
ESF Nationellt A1 Kompetenslyft psykisk ohälsa 30 000 000 kr Planerad
Norra Mellansverige A2 Stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som Arbetsförmedlingen har konstaterat att de inte når med sina insatser. Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer. 2024-01-16 2024-04-03 kr Planerad
Norra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för anställda inom kommunerna och kompletterande aktörer till kommunerna i syfte att stärka deras ställning på arbetsmarknaden t.ex. genom att främja övergången till fast anställning. Kommuner eller organisationer som arbetar på kommunernas uppdrag. 2024-01-16 2024-04-03 kr Planerad
Norra Mellansverige A1 Utlysning riktad mot arbetsgivare i syfte att stärka dem i strategisk kompetensutvecklingsplanering. Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer. 2024-08-01 2024-10-03 kr Planerad
Mellersta Norrland A2 Unga som varken arbetar eller studerar/motverka skolavhopp Offentliga/Civilsamhällesaktörer 2023-08-11 2023-09-13 5 000 000 kr Planerad
Mellersta Norrland A1 Kompetensutveckling för individer med arbetsmarknadsanställningar Privat/Offentlig/Egenföretagare 2023-08-11 2023-09-13 5 000 000 kr Planerad
Mellersta Norrland D Öka kapaciteten i den glesa geografin 2023-08-11 2023-09-13 15 000 000 kr Planerad
Mellersta Norrland D Öka kapaciteten i den glesa geografin 2024-01-12 2024-03-15 kr Planerad
Mellersta Norrland A2 Långtidsarbetslösa/sjukskrivna/sjukersättning Offentliga/Civilsamhällesaktörer 2024-01-12 2024-03-15 kr Planerad
Mellersta Norrland A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/Offentlig/Egenföretagare 2024-01-12 2024-03-15 kr Planerad
Mellersta Norrland D Öka kapaciteten i den glesa geografin 2024-08-16 2024-09-20 kr Planerad
Mellersta Norrland A2 Långtidsarbetslösa/sjukskrivna/sjukersättning/unga Offentliga/Civilsamhällesaktörer 2024-08-16 2024-09-20 kr Planerad
Mellersta Norrland A1 Riktad i samråd med Strukturfondspartnerskapet utifrån behov 2024-08-16 2024-09-20 kr Planerad
Småland och Öarna A1 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-04-04 2023-10-03 kr Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-04-04 2023-10-03 kr Planerad
Småland och Öarna A1 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-10-13 2024-03-20 kr Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-10-13 2024-03-20 kr Planerad
Småland och Öarna A1 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-04-04 2024-10-03 kr Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-04-04 2024-10-03 kr Planerad
Småland och Öarna A1 Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-10-15 2025-03-20 kr Planerad
Småland och Öarna A2 Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-10-15 2025-03-20 kr Planerad
Sydsverige A1 Livslångt lärande Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-06-01 2023-09-11 kr Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering Offentlig/idéburen sektor 2023-06-01 2023-09-11 kr Planerad
Sydsverige A2 Förstudier, Unga från 13 år Offentlig/idéburen sektor, friskolor 2023-12-01 2024-03-01 kr Planerad
Sydsverige A2 Sociala innovationer Offentlig/idéburen sektor 2023-12-01 2024-03-01 kr Planerad
Sydsverige A1 Främja livslångt lärande, inriktning långtidssjukskrivna anställda Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-12-01 2024-03-01 kr Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering, individer som varken arbetar eller studerar (IVAS) Offentlig/idéburen sektor 2023-12-01 2024-03-01 kr Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering av unga Offentlig/idéburen sektor, friskolor 2024-06-01 2024-09-01 kr Planerad
Sydsverige A2 Transnationellt samarbete Offentlig/idéburen sektor 2024-06-01 2024-09-01 kr Planerad
Sydsverige A1 Främja livslångt lärande Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-06-01 2024-09-01 kr Planerad
Sydsverige A1 Främja livslångt lärande Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-12-01 2025-03-01 kr Planerad
Sydsverige A2 Aktiv inkludering av unga Offentlig/idéburen sektor, friskolor 2024-12-01 2025-03-01 kr Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2023-04-03 2023-10-06 kr Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2023-04-03 2023-10-06 kr Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2023-10-13 2024-03-20 kr Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2023-10-13 2024-03-20 kr Planerad
Västsverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2024-04-01 2024-10-01 kr Planerad
Västsverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/Offentlig/Idéburen sektor 2024-04-01 2024-10-01 kr Planerad
Östra Mellansverige A2 Ungas inkludering Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-09-01 2023-10-02 kr Planerad
Östra Mellansverige A2 Underlätta inträde på arbetsmarknaden Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-09-01 2023-10-02 kr Planerad
Östra Mellansverige A1 Förstudier: Möta identifierade behov i kommuner med utmaningar Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-09-01 2023-10-02 kr Planerad
Östra Mellansverige A2 Underlätta återinträde på arbetsmarknaden Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-12-25 2024-03-25 kr Planerad
Östra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-12-25 2024-03-29 kr Planerad
Östra Mellansverige A2 Etablering på arbetsmarknaden Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-09-02 2024-10-07 kr Planerad
Östra Mellansverige A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentlig/idéburen sektor 2024-09-02 2024-10-07 kr Planerad
Övre Norrland D Ökad kapacitet i den glesa geografin - genomförandeprojekt Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-06-22 2023-09-14 10 000 000 kr Planerad
Övre Norrland A2 Insatser för individer utanför arbetsmarknaden Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-06-22 2023-09-14 kr Planerad
Övre Norrland A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Privat/offentlig/idéburen sektor 2023-06-22 2023-09-14 kr Planerad