information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Från utlysning till beslut ESF+

Svenska ESF-rådet gör en bedömning av ansökningarna och beslutar vilka projekt som ska få finansiering.

  • Avseende regionala utlysningar görs en styrande prioritering av strukturfondspartnerskapen som Svenska ESF-rådet måste följa vid beslut.
  • Avseende nationella utlysningar görs prioriteringen av Svenska ESF-rådet utifrån beslutade urvalskriterier samt eventuella utlysningsspecifika urvalskriterier.

Ansökningar om fondmedel tas emot i olika omgångar, i samband med så kallade utlysningar. Det innebär att man kan ansöka till Socialfonden under vissa tidsperioder under vissa förutsättningar. Villkoren för varje ansökningsomgång beskrivs i en utlysningstext.

Det nationella programmet för Socialfonden (Socialfondsprogrammet ESF+) samt de nationella och regionala handlingsplanerna utgör grunden för hela processen. Dessa dokument styr vilka utlysningar som görs nationellt samt i respektive region, I dem går det även att läsa principerna för bedömning och urval av ansökningarna.

Strukturfondspartnerskapen är de regionala samarbetspartner som utsetts av regeringen för att säkerställa regionalt inflytande. De utgörs av ledamöter från landstings- och kommunfullmäktige, myndigheter, ideella organisationer med mera.

1. Nationella enheten eller regionen gör en utlysning

Svenska ESF-rådets nationella enhet och regionkontoren bestämmer vilka utlysningar som ska göras. Det sker i flera omgångar under programperioden. Av utlysningarna framgår till exempel vilken inriktning projekten ska ha, vilka resultat som eftersträvas och vilka som kan söka.

2. Ansökningar skickas in

Intresserade organisationer skickar in sina ansökningar. Det sker digitalt via Svenska ESF-rådets projektrum. Hur du gör en ansökan finns beskrivet i vår ansökningsguide.

3. Svenska ESF-rådet tar fram underlag

Svenska ESF-rådet tar fram beslutsunderlag och bedömer vilka projektansökningar som uppfyller de formella kraven och de nationella urvalskriterierna. Vilka kriterier som är viktiga finns beskrivet på sidan om bedömning av ansökningar.

4. Partnerskapen prioriterar

För de regionala projektansökningarna prioriterar strukturfondspartnerskapen utifrån sin kunskap om regionala utmaningar samt de prioriteringsgrunder som gäller i den aktuella utlysningsomgången. De regionala prioriteringarna styr vilka ansökningar som prioriteras och får stöd, vilket alltså kan variera från region till region.

5. Svenska ESF-rådet fattar beslut

Svenska ESF-rådet fattar ett formellt beslut enligt strukturfondspartnerskapets prioriteringar avseende regionala utlysningar. I nationella utlysningar gör Svenska ESF-rådet själva prioriteringen.

Innehåll på sidan