information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Från utlysning till beslut

ESF-rådet gör en bedömning av ansökningarna och beslutar efter en styrande prioritering av strukturfondspartnerskapen vilka projekt som ska få finansiering.

Ansökningar om fondmedel tas emot i olika omgångar, i samband med så kallade utlysningar. Det innebär att man kan ansöka till Socialfonden under vissa tidsperioder under vissa förutsättningar. Villkoren för varje ansökningsomgång beskrivs i en utlysningstext.

De nationella programmen för Socialfonden (Socialfondsprogrammet 2014-2020) och för Fead (Feads operativa program) samt de nationella och regionala handlingsplanerna utgör grunden för hela processen. Dessa dokument styr vilka utlysningar som görs nationellt alternativt i respektive region och anger principerna för bedömning och urval av ansökningarna.

Strukturfondspartnerskapen är de regionala samarbetspartner som utsetts av regeringen för att säkerställa regionalt inflytande. De utgörs av ledamöter från landstings- och kommunfullmäktige, myndigheter, ideella organisationer etcetera.

1. Nationella eller regionen gör en utlysning

ESF Nationellt och ESF-rådets regionkontor bestämmer vilka utlysningar som ska göras. Det sker i flera omgångar under programperioden. Av utlysningarna framgår till exempel vilken inriktning projekten ska ha och vilka resultat och vilka som kan söka.

2. Ansökningar skickas in

Intresserade organisationer skickar in sina ansökningar. Det sker digitalt via ESF-rådets projektrum, Hur du gör en ansökan finns beskrivet i vår Ansökningsguide.

3. ESF-rådet tar fram underlag

ESF-rådet tar fram beslutsunderlag och bedömer vilka projektansökningar som uppfyller de formella kraven och de nationella urvalskriterierna. Vilka kriterier som är viktiga finns beskrivet på sidan om bedömning av ansökningar.

4. Partnerskapen prioriterar

För de regionala projektansökningarna prioriterar strukturfondspartnerskapen utifrån sin kunskap om regionala utmaningar samt de prioriteringsgrunder som gäller i den aktuella utlysningsomgången. De regionala prioriteringarna styr vilka ansökningar som prioriteras och får stöd, vilket alltså kan variera från region till region.

5. ESF-rådet fattar beslut

ESF-rådet fattar ett formellt beslut enligt strukturfondspartnerskapets prioriteringar.

Innehåll på sidan