information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Ekologisk hållbar utveckling

Ekologiskt hållbar utveckling är den fjärde av de horisontella principerna. Medan de tre första principerna är obligatoriska ska denna princip beaktas vid vissa utlysningar.

Guide som stöd i arbetet

Guide för integrering av ekologisk hållbar utveckling. I guiden kan ni i projektgruppen läsa om hur ni kan integrera ekologisk hållbarhet steg för steg, de förväntade resultaten och vilken slags kompetens som behövs i ämnet.
Det är framförallt sidorna 1-24 som är aktuella för er som arbetar i ett projekt.

Definition av ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innebär att social och ekonomisk utveckling sker inom gränserna för vad planeten klarar av. På så sätt kan samhället tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Den moderna synen på hållbarhet handlar därför inte endast om att skydda naturen från oss människor, utan om att klokt förvalta klimat och miljö för att öka det mänskliga välbefinnandet och den sociala rättvisan i världen.

Integrering av ekologisk hållbarhet

Integrering av ekologisk hållbarhet betyder att verksamheter behöver anpassa sin kärnverksamhet för att bidra till att uppnå olika miljömål.

Verksamheters koppling till miljöfrågor kan vara både direkt och indirekt. Den direkta påverkan är den effekt som uppstår av verksamhetens uppdrag och insatser, medan ett exempel på indirekt påverkan för ett projekt är hur det påverkar till exempel lärande, innovation, attityder och värderingar.

Ekologisk hållbar utveckling och Socialfonden

Inom EU blir ekologisk hållbarhet allt viktigare för att trygga ekonomin och skapa nya jobb. Den sociala och ekonomiska hållbarheten blir alltså mer och mer sammanflätad med den ekologiska. Hållbarhet är en grundläggande tanke i den strategi som Socialfondsprogrammet och Fead utgår ifrån: Europa 2020. Det är EU:s tillväxtstrategi, som säger att tillväxten ska vara hållbar, smart och inkluderande.

Ekologisk hållbar utveckling i ESF-projekt

För ESF-rådet finns två spår i arbetet med ekologisk hållbarhet. Det kan handla om att program och projekt som syftar till kompetensutveckling, sysselsättning och integration, samtidigt kan stärka ekologisk hållbarhet, men också om att utforma särskilda satsningar på till exempel grön tillväxt och cirkulär ekonomi.

Insatser för att främja hållbar ekologisk utveckling kan till exempel vara sådana som underlättar en övergång till en koldioxidsnål ekonomi, att en tar fram en miljöpolicy och arbetar aktivt med att minimera sina utsläpp av växthusgaser eller är energieffektiv på olika sätt.

Det kan även innebära framväxten av nya, ”gröna” jobb genom kompetensutveckling för sysselsatta i en arbetsorganisation eller insatser kring entreprenörskap och nyföretagande i olika former.

I de fall som det är aktuellt, framgår det av utlysningen att principen om ekologisk hållbar utveckling i ska beaktas.

Stöd i arbetet:

Innehåll på sidan