Vägen till efterfrågad kompetens

Publicerad: 12 december 2023

Vägen till ett jobb i Sverige har varit ganska smidig tycker Firmin Ndereyimana. Firmin kom till Lund 2021, och började då direkt studera SFI (Svenska för invandrare). Efter att ha klarat alla nivåer på SFI, så kom han i kontakt med projektet Kompetenstrappan, ett projekt som utbildar personer som står utanför arbetsmarknaden inom vård och omsorg.

Firmin Ndereyimana på äldreboendet Papegojalyckan i Lund.

Firmin berättar att han fick lära sig mycket som han har haft nytta av i sitt arbetsliv genom Kompetenstrappan. Inte minst, så fick han praktikplats på Papegojalyckans äldreboende i Lund genom projektet. Där har han sedan kunnat fortsätta arbeta som vårdbiträde.

“Under en arbetsdag sitter jag aldrig och rullar tummarna”

Firmin berättar att han trivs väldigt bra med jobbet som vårdbiträde på en demensavdelning. 

– Att ta hand om gamla personer är ett stort ansvar. De har lång erfarenhet och har jobbat mycket, så det känns bra att kunna hjälpa dem. Under en arbetsdag sitter jag aldrig och rullar tummarna, utan jag gör något hela tiden. Jag förbereder mat, hjälper till med att mata de personer som behöver det, går ut och går med dem, läser tidningen, och hjälper till med omvårdnaden. På så sätt går dagarna i snabb takt. 

Firmin berättar att jobbet har blivit en brygga för att lära sig språket bättre. 

– När jag började här så vågade jag inte prata så mycket svenska, men nu frågar jag mina kollegor när jag inte förstår något och har därför haft en bra språkutveckling. Jag har också fortsatt med att studera svenska som andra språk och en kurs i omvårdnad för att kunna ge mediciner till patienterna. 

Vill utbilda sig till undersköterska

I sitt födelseland Burundi arbetade Firmin som redovisningsekonom på Finansdepartementet i många år, men att börja jobba som ekonom i Sverige finns inte med i framtidsplanerna just nu. Förhoppningen är i stället att fortsätta arbeta på äldreboendet Papegojelyckan, och att parallellt kunna utbilda sig till undersköterska. 

–Jag hoppas på att kunna fortsätta arbeta inom äldreomsorgen, om jag får fortsatt uppehållstillstånd i Sverige, säger Firmin. 

Kompetenstrappan är en del av projektet IRIS (Individuella resurser – Individuellt stöd) som drivs av samordningsförbundet FINSAM i Lund tillsammans med samordningsförbunden SÖSK och Höganäs, med hjälp av finansiering från Svenska ESF-rådet. Projektet pågick mellan september 2020 och februari 2023, och har nyligen beviljats nya medel inom ESF+. 

Kompetenstrappan – en kvalitetsstämpel

Jakob Svensson är projektledare för Kompetenstrappan och berättar att bakgrunden till projektet är att man inom Lunds kommun har ett tydligt behov av att anställa fler personer som arbetar inom vård- och omsorg. Kompetenstrappan är ett första steg in i yrket och många får arbete efter det, men man vill också gärna fortsätt utbilda deltagarna. 

Kombinationen av olika utbildningsmoment som praktik och språkstöd har bidragit till att programmet fått en kvalitetsstämpel. Det gör att man gärna anställer deltagarna som har gått programmet. 

– Vi har inom projektet med ett viktigt stöd från HR inom kommunens vård- och omsorgsförvaltning. Det har hjälpt till att öppna dörrar till ledningen, men också med att ta fram praktikplatser till deltagarna och att få feedback kring kompetens och språknivå, säger Jakob Svensson. 

Ute på arbetsplatserna ger man sedan ett fantastiskt stöd till deltagarna. 

– Av de som har deltagit i utbildningen är det många personer som har stått utanför arbetsmarknaden under långa perioder, och som är väldigt tacksamma över den möjlighet till arbete som erbjuds.

-Men inte alla vill eller är lämpade för omsorgsyrket. Projektet vill locka till sig de personer som kan tänka sig att jobba med omsorg och som passar för det, berättar Jakob.

Andra delprojekt som drivs inom ramen för IRIS är VSB (Vuxna med samverkansbehov, USB (Unga med samverkansbehov), INSAM, IRIS Höganäs och IRIS Sydöst.