information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Satsning på ledare utvecklar företag i Småland

Publicerad: 8 februari 2021

”Med stort mod och starkt driv har årets pristagare lyckats vända motgång till framgång. Genom stark värdegrund, struktur och tydligt målfokus har hon lyckats med en turn-around få trodde var möjlig. Årets Kvinnliga Stjärnskott lever efter mottot Snabbhet slår slöhet och hon är en starkt lysande stjärna.”

Orden kommer från motiveringen till årets Stjärnskott där EY Entrepreneur Of The Year som är en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer, prisar en småländsk vd. Frida Alexandersson, på belysningsföretaget Westal i Bankeryd, fick utmärkelsen ifjol efter att vänt ett gammalt men förlusttyngt företag till ett vinstgivande och modernt företag. ESF-projektet Growcomp bidrar till framgången.

Belysningsföretaget Westal ligger i det mörkaste av Småland som den gängse beskrivningen av trakten lyder. En mil väster om Jönköping lyses dock skogen upp av Vätterns glimrande spegel och ett belysningsföretag med trettiofyra anställda. Westal tillverkar armatur för inomhus-, utomhus- och industribelysning. Det har funnits sedan fyrtiotalet men började i digitaliseringens tidevarv att gå på knäna. År 2012 tog Frida Alexandersson över rodret och lyckades vända företagets utveckling rejält. Genom digitalisering, nya produktionsmetoder och en annorlunda personalpolitik växte företaget och blev vinstgivande.

200319_038
200319_131
200319_166

Kompetensutveckling via ESF

Var kommer då ESF in i detta? I samband med förändringen av företaget blev det tydligt att det behövdes kompetensutveckling för anställda inom Westal. Frida fick samtidigt en förfrågan om att delta i ett ESF-projekt, Growcomp, som fokuserar på strategisk kompetensförsörjning, CSR (Corporate Social Responsibility), jämställdhet, ledarutveckling och rekryteringskompetens.

Projektet syftar till att göra företagen i regionen attraktivare och underlätta rekryteringen av kompetent personal. Vissa företag inom den tekniska sektorn har haft svårt att hitta utbildad arbetskraft som till exempel svetsare och lödare. Erbjudandet riktas till ledningsgrupper och vd:ar i Småland och målet för Growkomp är att skapa såväl strukturella som kulturella förändringar som genererar snabbare tillväxt och möjligheter för företagen. Och därmed rädda arbetstillfällen och möjliggöra en framtida utveckling. De olika momenten i ESF-projektet Growcomp hålls samman av en hållbarhetsprofil.

Hållbarhetsfrågorna i centrum

Det var en fantastisk möjlighet att få jobba med sitt varumärke, hur vi tar hand om praktikanter, hur vi samarbetar med högskolan och hur man kan behålla kompetenser i företagen, säger Frida. Dessutom stod hållbarhetsfrågorna i centrum och vi fick möjlighet att arbeta med kultur och värderingar.

Frida har vuxit upp i Falkenberg och har bott utomlands i många år när hon följde med sin man till England där han var fotbollsproffs. År 2008 återvände familjen till Sverige och Frida jobbade i sin fars företag i belysningsbranschen innan hon kom till Westal fyra år senare. Bit för bit har Frida omstrukturerat företaget och dess produktion av belysning. Lamporna görs i större serier och skickas vidare för försäljning via el-grossister.  Idag ligger omsättningen på över 100 miljoner och de anställda har en trygg och väl fungerande arbetsplats.

När jag började omstruktureringen av företaget 2012 ställdes allt på ända. Westal var ett typiskt familjeföretag med analoga produktionsmetoder. Beställningar och administration sköttes med papper och penna. Order gick direkt mellan företaget och kunden, berättar Frida.

Hon digitaliserade hela processen och skaffade 3D-printrar som en del av produktionen. Growkomp-projektet berörde sex anställda i ledningen på Westal och Frida har inget annat att säga än lovord.

Jag önskar att alla små och medelstora företag kunde få den här ESF-utbildningen. Den stärker verkligen företagen och gör oss bättre rustade för framtiden, säger Frida.

FAKTARUTA

Growkomp, ett ESF-projekt inom tillverkningsindustrin i Vaggeryd med fokus på strategisk kompentensutveckling, socialt samhällsansvar, jämställdhet och utveckling av företagskultur, attityder och värderingar inom tillverkningsindustrin. Avsikten är bland annat att öka attraktiviteten i bolag som är mansdominerade och fokusera på jämställdhet. Projektet vänder sig till vd:ar och ledningsgrupper där man genomgår affärsplaner, jobbar med varumärket, behåller kompetenser i företagen och strävar mot att vara attraktiva arbetsgivare. Hållbarhetsfrågorna är centrala likaså kultur och värderingar – att arbeta med mångfald. Genomfört två omgångar, har nu en förlängning fram till årets slut.