Samarbete och actionfilmer ger jobb i småländsk industri

Publicerad: 4 februari 2020

Det lokala näringslivet är med och utformar yrkesutbildningen. Samtidigt läggs stort fokus på att skapa förståelse och motivation hos nyanlända SFI-elever. Resultatet är lovande.

Mohammed Bashir Abdi, arbetsförmedlare i Växjö.

Inom ramarna för det Socialfondsfinansierade projektet Fatta kompetensen har Arbetsförmedlingen i Småland och Blekinge kunnat testa och utveckla flera nya metoder i processen att hjälpa nyanlända till arbete. Det tidsbegränsade projektet som startade 2017 pågår till den 29 februari 2020. Växjö-kontoret har redan nu börjat tillämpa flera av de metoder som prövats fram.

En viktig del i Fatta kompetensen är att Arbetsförmedlingen, kompletterande aktörer, SFI och kommunala vuxenskolan i nära dialog med det lokala näringslivet utformar utbildningar som leder till jobb. Teoretisk utbildning varvas med praktik på ett sätt som optimerats för företagens rekryteringsbehov i kommunen.

Just de lokala företagens specifika behov är avgörande, vilket framgår tydligt av delprojektet i Uppvidinge – en liten, välmående Smålandskommun med många industriföretag. Av alla förvärvsarbetande i kommunen jobbar 47 procent inom industrin, vilket är mer än tre gånger högre än riksgenomsnittet. För det lokala näringslivet i Uppvidinge handlar det alltså om att matcha fram personer med en profil som gör dem lämpliga för industrijobb. Den yrkesutbildning som de varit med att utforma syftar därför till att ge eleverna en kompetens helt inriktad på industrijobb.Nära samarbete

Men samarbetet med lokala arbetsgivare är bara en del i Fatta kompetensen. Minst lika viktigt är att väcka förståelsen och intresset hos de nyanlända i det som inom projektet kallar en”attrahera-process”.- Om du till exempel har varit byggnadsarbetare i Syrien så är det nog svårt för dig att riktigt se framför dig vad det innebär att jobba på ett verkstadsföretag i Småland, säger en av eldsjälarna bakom Fatta kompetensen, arbetsförmedlaren Mohammed Bashir Abdi.

Så hur förklarar man för en nyanländ hur det ser ut på en småländsk arbetsplats? Fatta kompetensen har löst detta genom att filma arbetet med en kroppsmonterad actionkamera, en så kallad GoPro. Idag ligger flera sådana filmer på YouTube och de används flitigt. I sin enkelhet har de visat sig vara ett perfekt medium för att åskådliggöra livet som till exempel drifttekniker, maskinoperatör, vårdbiträde och lagerarbetare. Filmerna har blivit en viktig komponent för att skapa förståelse och motivation för att gå vidare med en yrkesutbildning.

I Uppvidinge har projektet satsat på information på SFI, i syfte att attrahera till industrijobb.- Jag jobbade med att väcka nyfikenhet för industribranschen hos SFI-eleverna här i Uppvidinge. Utfallet var mycket positiv och idag är nästan hälften av de deltagare som slutförde utbildning i en anställning, berättar Mohammed Bashir Abdi. I nära samarbete med arbetsgivare, genom hela processen, skräddarsyr Fatta kompetensen yrkesutbildningar som varvar teori och praktik för industri, bygg, vård, restaurang och IT.


Processen

Fatta kompetensen följer en process som väldigt förkortat består av information till SFI-studenter och därefter kompetenskartläggning, studiebesök, praktik och utbildning. Utbildningen ska vara så bra att praktikplatsen omvandlas till jobb – ett jobb som under det första året subventioneras som nystartsjobb. Någon jobbgaranti finns inte men utfallet är mycket gott.

I februari 2020 upphör Fatta kompetensen som Mohammed Bashir Abdi har varit involverad i sedan sommaren 2018. Under den tiden har han inte minst utvecklat sina kontakter med näringslivet i området.

– Det finns verkligen ett starkt intresse. LinkedIn är väldigt värdefullt i mitt arbete att knyta kontakter med företag som vill jobba med oss på Arbetsförmedlingen.Tre framgångsfaktorer för Fatta kompetensen, enligt Mohammed Bashir Abdi

  • Det nära samarbetet med SFI.
  • GoPro-kameran, som överbryggar språkförbistring.
  • Utbildningens optimering för det lokala näringslivets rekryteringsbehov.