Regioner ställer om i stället för att ställa in

Publicerad: 31 mars 2021

Satsningar på kompetens och validering inom industrin har gjort att framtiden ser ljusare ut för medborgarna i Jönköping och Kronoberg, under rådande pandemi.

-Vi fick möjligheten att driva ett projekt som bidrar med beprövade branschvalideringar och kompetensutvecklingsinsatser som rustar industriföretag, säger Rima Hanna, projektledare för Framtidssäkrad industri.

Det har gått ett år sedan regeringen beslutade att omfördela 300 miljoner av de socialfondsmedel som Svenska ESF-rådet förvaltar. Det med anledning av den rådande pandemin. Utlysningen hette ”Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher” och var unik då ingen medfinansiering krävdes av projekten.

Region Jönköpings län är ett av de hårdast drabbade regionerna om man ser till antal varslade kopplade till pandemin. Den akuta situationen fick regionen att ta kontakt med Region Kronoberg för att tillsammans med industrins aktörer agera. En ansökan till den så kallade covidutlysningen skickades in och godkändes vilket blev startskottet för Framtidssäkrad industri.

-Vi fick 11.5 miljoner. Det kändes jättebra! Vi blev så glada och tacksamma över förtroendet. Vidare var det även kul att kunna vara en del av en process som stärker såväl företag som anställa under den pågående coronapandemin till att möta arbetsmarknadens ökade krav och behov, säger Rima Hanna.

Vad är det ni gör konkret?

-Insatserna som erbjuds inom projektet är kompetenskartläggning, branschvalidering och kompetensutveckling.

Kompetenscoachningen innebär att enerfaren kompetenscoach stödjer företagsledningen att reflektera kring nuvarande arbetssätt med kompetensförsörjning och att planera och lägga upp insatserna på företaget. Branschvalidering visar vilken kompetens som finns och ger ett detaljerat underlag för träffsäker utveckling för att nå den kompetens som saknas.

Dessutom använder man sig av kompetensutveckling för att täcka de områden där kompetensen behöver stärkas med målet att deltagarna ska få ett kompetensbevis.

Projektet befinner sig i genomförandefasen. Målet är att nå ut till ca 70 företag och kompetensutveckla ca 1000 deltagare. För tillfället har projektet rekryterat ett trettiotal företag och jobbar med att nå de resterande. De har upphandlat Skärteknikcentrum i Sverige SKTC, som i sin tur har upphandlat ett antal ackrediterade testcenter för att genomföra de tänkta insatserna i projektet. Sedan slutet av december 2020 har det konkreta arbetet påbörjats.

-Företagen har tilldelats olika testcenter utifrån bransch och tidigare upparbetad relation till respektive testcenter. Arbetet i projektet löper på och de flesta företagen har fått en första kontakt och ett första möte med sitt testcenter, säger Rima Hanna.

De första valideringarna är planerade och genomförs inom kort hos vissa företag. Metoden som Framtidssäkrad industri använder bygger på fyra strukturerade samtal för smartare arbete med kompetensförsörjning,

Har ni fått några reaktioner från projektdeltagarna?

-Det är för det mesta positiva reaktioner och många tycker att det är intressant och utvecklande att regelbundet lyfta kompetensförsörjningsfrågorna. Ett resultat som vi har kunnat identifiera är att företagen pratar internt om kompetensförsörjning, avslutar Rima Hanna.