Öppna Dörrens särskilda satsning på nyanlända gav resultat över förväntan

Publicerad: 1 september 2020

Över 4 000 nyanlända har genom Axfoundation kommit närmare ett jobb sedan starten av projektet ÖppnaDörren år 2017. Det innebär att det uppsatta målet redan uppfyllts två år innan projekttidens slut år 2022.

– Vi är superstolta över att ha uppnått vårt mål för ESF-projektet före projektets slutdatum. Tack vare ett konstruktivt och nära samarbete mellan ESF, Arbetsförmedlingen och ÖppnaDörrens partnerorganisationer har vi kunnat dra nytt av varandras specialistkunskaper. Tillsammans med alla tusentals deltagare och dörröppnare har vi skyndat på nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället, säger Amelie Silfverstolpe, programansvarig på Axfoundation.

Extrasatsningen med ESF har riktat in sig specifikt på gruppen nyanlända som varit i Sverige kortare än tre år. Syftet har varit att underlätta för nya svenskar att snabbt ta sig in på arbetsmarknaden. Metoden bygger på att nya och etablerade svenskar ses under en timme och i förlängningen delar med sig av sitt nätverk. Dessa möten leder till en ”informell validering” så att dörröppnaren kan öppna rätt dörrar för att de utlandsfödda ska komma in på arbetsmarknaden.

– Personliga kontakter och nätverk är avgörande för att hitta ett jobb i Sverige. Med hjälp av en enkel och innovativ metod och tusentals möten har vi tillsammans möjliggjort för många utrikesfödda, som annars skulle stått långt utanför den svenska arbetsmarknaden, att hitta vägar in, säger Amelie Silfverstolpe, Axfoundation.

Delfinansieringen från ESF har varit en viktig del i att utveckla Axfoundations innovativa integrationsinitiativ ÖppnaDörren och möjliggjort utökat stöd till partnerorganisationerna Yrkesdörren, Nya Kompisbyrån och Svenska med baby.