information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Lyckad satsning på arbetslösa ungdomar i Botkyrka

Publicerad: 28 januari 2020

BASUN är namnet på ett ESF-finansierat projektet som riktat sig till arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år. Projektet syftade till att få fler ungdomar i arbete eller studier och uppvisar nu mycket goda resultat.

Basun-projektets mål var att sänka ungdomsarbetslösheten i Botkyrka kommun till regiongenomsnittet och att bidra till en jämställd och tillgänglig arbetsmarknad. Ambitionen var att unga, arbetslösa tjejer och killar i kommunen skulle få samma möjligheter till stöd och hjälp att få, hitta och behålla ett arbete. Därmed kan individens möjlighet till självförsörjning och delaktighet i samhället öka.

Goda resultat

Projektet bedrevs i samverkan mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem och avslutades under hösten 2019. Nu har slutrapporten presenterats och resultatet visar att projektet uppnått sina mål över förväntan.

– När projektet startade var målet att samtliga 756 arbetslösa ungdomar i Botkyrka kommun skulle ha minskat till 423 personer, berättar kommunens projektledare Fayyad Assali. Vid projektslutet var 337 ungdomar arbetslösa, alltså 86 personer färre än vi hade räknat med, vilket förstås är ett väldigt bra resultat!

Totalt 562 ungdomar har deltagit och avslutats i projektet, varav 60% killar och 40% tjejer. Av dessa har 366 personer gått till arbete och 123 personer har gått till studier. Det innebär att 87% av de ungdomar som avslutade programmet har gått vidare till jobb eller studier. Könsfördelningen bland dessa är ungefär 50/50. Av de personer som avslutat programmet och gått vidare till studier är könsfördelningen 34% tjejer respektive 28% killar. 

Det goda resultatet verifieras också genom att antalet ungdomar som ingått i Arbetsförmedlingens Jobbgaranti har halverats under perioden, från 250 personer till 125. 

Ny arbetsmetod

Basunprojektet arbetade med 7tjugometoden, vilken är en metod som främjar individens egenmakt och möjlighet att själv ha kontroll över och kunna påverka sin egen vardag och utveckling.

– 7tjugometoden visade sig vara så framgångsrik att både vi i Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen har valt att implementera den i vår dagliga verksamhet, säger Fayyad Assali.

Arbetet fortsätter att uppvisa goda resultat. Man inriktar sig nu främst på ungdomar i åldrarna 16-19 år som inte studerar samt 20-29-åringar som varken studerar eller arbetar. Från projektet återstår även en liten grupp deltagare som man fortsätter att arbeta vidare med. Det är individer som står mycket långt från arbetsmarknaden, som exempelvis personer med vissa funktionshinder. Målet är att även denna grupp ska komma vidare till studier eller arbete.