Kompetenshöjande insatser får människor att växa

Publicerad: 21 mars 2022

ESF-projektet ”Överkalix den goda kommunen” har lett till fler utbildade inom vård- och omsorg samtidigt som den ökade kunskapen stärkt deltagarna på flera nivåer.

Arkivbild.

– De som fått en kompetenshöjande insats av något slag använder den nya kunskapen i sitt arbete. Plus att det påverkat deltagarna positivt för egen del, säger projektledaren Sara Söderberg.

Under tre år har Överkalix kommun jobbat med att höja kompetensen hos både kommun- och privatanställda i kommunen. Detta som ett led i att stärka tillväxtpotentialen och attraktionskraften. Utbildningsnivån i Överkalix är lägre än rikssnittet inom flertalet branscher. Endast 10,48 % av de folkbokförda innevånarna har en eftergymnasial utbildning jämfört med rikets 23,27 %.  Andra utmaningar är säsongsbetonade branscher, stora avstånd och könssegregering inom flera branscher, något som gör det svårare för företag att hitta rätt kompetens.

– Majoriteten av de som flyttar från kommunen är mellan 20–30 år och av dem som väljer att stanna kvar har många en relativt låg utbildningsnivå. Därför ville vi starta detta projekt, säger Sara Söderberg.

Genom att kartlägga befintliga kompetenser och framtida kompetensbehov fick man fram ett kompetensgap att jobba utifrån. Projekt- och styrgruppen valde sedan ut de utbildningsinsatser som ansågs högst prioriterade inom både den kommunala verksamheten och hos de privata företag som valde att delta.

– Överkalix har, som det flesta kommuner i Sverige, svårt att hitta utbildad vårdpersonal. Det blev därför ett primärt fokusområde i projektet. Genom att validera redan anställda inom vården till undersköterskor förbättrade vi arbetsmiljön. Det innebar också att vården blev säkrare inom våra kommunala anläggningar.

28 medarbetare visade särskilt intresse för detta och fyllde i en översiktlig kartläggning av kompetens samt genomförde en självskattning och ett intervjumoment. Sedan skrevs valideringsprov för de kurser de enligt handledaren från Utbildning Nord kunde validera bort. Det som sedan kvarstod var att via NTI läsa de kurser som inte kunde valideras bort. När det momentet startade var det 12 validander kvar som började läsa via NTI. Tillsammans har de läst 50 NTI-kurser under projekttiden

– Projektet har resulterat i 5 nya medarbetare inom vård och omsorg med formell undersköterskekompetens. Dessutom kommer ytterligare 5 bli klara under 2022. De har påbörjat valideringen i projektet men på grund av pandemin avslutar de studierna först under 2022 utanför projekttiden.

Totalt har 269 personer deltagit i en eller flera utbildningstillfällen, varav 186 kvinnor, 83 män. 19 av de 269 personerna var under 25 år. Exempel på andra utbildningsinsatser som genomförts är redovisning, konditorkurs, motorsågskurs och möjligheten att ta  truckkörkort. Motiverande samtal, jämställdhet och näthandel är andra exempel på insatser som genomförts i projektet.

Vilka reaktioner har ni fått på vägen från deltagare och andra aktörer?

–Deltagarna från de privata företagen är de som framför allt har uttryck att de uppskattat att få delta i projektet och få ta del av utbildningar man haft direkt nytta av i sin tjänst.