Inkludering viktig pusselbit i Nobinas satsning på arbetsmiljön

Publicerad: 19 januari 2022

Med konkreta verktyg i en inkluderingsutbildning har bussbolaget Nobina fått till en hållbar arbetsmiljö med samsyn och ökad förståelse för mångfaldens betydelse.

– Utbildningen knöt oss samman och det var många och intressanta dialoger kring frågor som normalt sett inte förs. Den blev en mycket viktig pusselbit för att skapa en samsyn och förståelse för vad som är okej och inte, säger Stefan von Below, affärschef på Nobina.

Inkluderingsprojektet har finansierats av Europeiska socialfonden och totalt har 50 kvinnor och 188 män deltagit sedan starten 2019.  Målet har varit att integrera mångfald som en naturlig del av den övriga verksamheten.
– Utbildningen gav oss verktyg och ett gemensamt synsätt i frågorna som i sin tur bidrog till en större förståelse för vikten av det arbete vi hade framför oss.

Som ett första steg har företaget rustat samtliga ledare och andra med nyckelroller i företaget inom inkludering och mångfald via en utbildning av stiftelsen Mitt Liv. De har också uppdaterat en mångfaldsbok med verktyg inom ämnet samt erbjudit förare möjligheten att förbättra sin yrkessvenska via det digitala verktyget Lingio. Efter utbildningen skapades fokusgrupper där mångfald och inkludering på arbetsplatsen diskuterades i syfte att fördjupa kunskaper och insikter i ämnet. Därefter skapades aktivitetsgrupper som utvecklade aktiviteter kopplade till företagets målbild om en inkluderande arbetsplats.

– Vi tror att människor som känner sig inkluderade mår bättre och känner större engagemang. På sikt leder det till en mer hållbar arbetsmiljö, nöjdare resenärer och en förhöjd status inom yrket bussförare som lockar fler att söka sig till branschen. Till exempel behöver bussbranschen fler kvinnor och genom vårt arbete med inkluderingsfrågor hoppas vi kunna vara ett steg närmare en jämnare könsfördelning i branschen, säger Linda Skog, HR administratör på Nobina.

Vilka svårigheter har ni stött på?
– Den största svårigheten var att på kort varsel lägga om till ett digitalt upplägg för inkluderingsutbildningarna. Då vi även bedrev utbildningsinsatsen Lingio digitalt kunde vi se vissa svårigheter med att fånga upp de som hade ytterligare behov av stöttning,

Kommer projektet att leva vidare efter avslut på något sätt?
– Insatserna kommer att leva vidare och fortsätta utvecklas. Som exempel erbjuder vi nyanställda med behov av att förbättra sin svenska, möjligheten att delta i Lingio för att ge rätt grundförutsättningar. Vi kommer även hålla uppsamlingstillfällen av inkluderingsutbildningen löpande vid behov, säger Linda Skog.

Projektet avslutades i oktober 2021.