Handledarguide för praoelever vägleder arbetsgivare

Publicerad: 13 december 2021

ESF-projektet Prao i Skåne har tillsammans med flera kommuner tagit fram en ny handledarguide för prao. Den vägleder arbetsgivare och handledare i hur man tar emot en praoelev för bästa resultat.

Det känns jättebra att snart vara i mål men arbetet fortsätter i andra former nu, säger delprojektledarna Ingrid Weimers Reader och Annhild Månsson.

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och innebär att elever ska få uppleva vad olika yrken kan innebära och hur det fungerar på en arbetsplats. För att det ska bli en bra upplevelse för både arbetsgivaren och eleven, behövs vägledning, säger Ingrid Weimers Reader, delprojektledare för Prao i Skåne.

– Vi ser det från två olika perspektiv. Först och främst är det viktigt att eleven får en bra praoupplevelse och skapar sig en bra bild av hur det är att jobba på en arbetsplats. Då krävs det en genomtänkt och tydlig handledning! Vi har också skapat guiden för att sänka trösklarna för arbetsgivare att ta emot prao.

Guiden består av lättillgänglig information som tydligt beskriver vad man ska tänka på som handledare, och hur man kan enkelt kan planera och lägga upp praoveckan. Framtaget är också branschmodeller i samma syfte som nu finns tillgänglig för nedladdning här. Dessa är mer detaljerade praoupplägg med branschspecifikt fokus.

Hur har ni gått tillväga för att få fram det viktigaste?

– Guiden är resultatet av ett samarbete mellan Prao i Skåne och Familjen Helsingborgs kommuner. Vi har också utgått från samlade erfarenheter i teamet från olika arbetsgivare, och fått input från den referensgrupp med fokus på kommunikation som varit knuten till projektet.

Projektet Prao i Skåne, som finansieras av Europeiska socialfonden, drog igång januari år 2020 och avslutas i januari 2022. Projektägare är Region Skåne. Lunds kommun, Helsingborgs Stad, Hässleholms kommun och IUC Syd är anställande parter för projektets delprojektledare.

Projektteamet består av sex personer och alla har, tillsammans med Familjen Helsingborg, mer eller mindre varit involverade i framtagandet av handledarguiden. Samtliga med olika perspektiv och kompetenser. Just nu pågår en process med inblandade för att tillsammans komma fram till hur man kan arbeta regionalt med prao mer långsiktigt.

Har ni hunnit få några reaktioner på guiden och hur känns det att ni snart är i mål?

– Vi fick positiva kommentarer när vi hade vår senaste konferens. Det känns också jättebra att snart vara i mål men arbetet fortsätter i andra former, säger delprojektledare Annhild Månsson.

Handledarguiden och en inspelning från konferensen hittar du på www.praoiskane.se