Gymmet ger hopp om en framtid

Publicerad: 2 mars 2021

Body pump. Cross-trainer. Löpband. Styrkelyft och konditionsträning. Platsen är ett gym i centrala Malmö. Där jobbar Alexander Agaba som är 26 år och från Uganda. När han kom hit för sju år sedan lämnade han allt bakom sig. Bara några avlägsna släktingar finns kvar i hemlandet. Genom studier och hårt arbete har han nu via Europeiska socialfonden fått det han drömt om: ett fast jobb i en idrottsmiljö.

När Alexander, kallad Alex, kom till Sverige 2013 var det med sikte på att läsa International Migration and Ethnic Relations på Malmö universitet och satsa på en karriär som löpare. Distanserna var 800 meter och 1500.

– Jag föddes till löpare, skrattar Alex, där han sitter på gymmet vid Lilla Torg i Malmö.

Han började delta i mindre skoltävlingar redan som 5-åring och när han kom till Sverige började han träna och tävla för en klubb i Göteborg och nådde stora framgångar. Den hårda träningen skulle leda till Olympiaden 2020 var det tänkt. Men livet ville en annan väg.

Alex läste på universitetet i Malmö och fick möjlighet till att bli utbytesstudent i Ottawa i Kanada med inriktning på sport . Det var en dröm som gick i uppfyllelse. Hans talang och ambition passade till en början mycket bra i Kanada. Men tillvaron på ett nordamerikanskt universitet var stenhård. Skoldagarna var mer än tolv timmar långa och på den lilla fritid som stod till buds på kvällar och helger var Alex tvungen att jobba. Pressen blev för hård och han drabbades av psykisk ohälsa och var tvungen att återvända till Sverige.  

Jag föddes till löpare

Handledare tränas

Alex fortsatte med sina studier på Malmö universitet och kom med i Europeiska socialfondens projekt Vägen in där syftet var att stödja unga och andra som vill in på den svenska arbetsmarknaden. Språkträning genom utbildning av arbetsplatsens personal och praktik var nyckelorden. Totalt utbildades 170 handledare på arbetsplatserna i Malmö som alla fick träning i att handha praktikanter och lära sig mer om språkutveckling och kulturkrockar bland mycket annat.

Alex ville genom sitt idrottsintresse gärna komma till ett gym eller annan arbetsplats där fysisk träning stod i centrum. Han hamnade på gymmet 24/7 vid Lilla torg i centrala Malmö. Språkkunskaperna i svenska var bristfälliga vid starten men idag talar han relativ obehindrat med kunderna. När svenskan tryter går ofta engelskan bra – ett språk som Alex behärskar från hemlandet. Dessutom föregår hans studier på Malmö universitet enbart på engelska.

200219_283
200219_116

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /opt/www/site/web/app/uploads/cache/438ded02b8f6a286e5a7508d4cdc59f6b5af45fb.php on line 15

Förtroende viktigt

Platschefen på 24/7 Madeleine Bojgren gick ESF-utbildningen till handledare och introducerade  Alex på arbetsplatsen.

– Från dag ett stortrivdes vi med varandra. Alex är arbetsvillig, ambitiös och skapar goda kontakter med gymbesökarna. Vi har verkligt stor nytta av honom här, säger Madeleine.

Och Alex är tacksam över det förtroende som visats honom. Han har hand om stängning för natten och pengahanteringen. Ett förtroende som han gärna vill återgälda.

Från årsskiftet har han en tillsvidareanställning på gymmet och ska under våren slutföra sin examensuppsats på Malmö universitet. Den handlar om invandrares etablering på den svenska arbetsmarknaden – ett ämne han känner inifrån. 

Han har fått bostad i ett kollektiv tillsammans med vänner. Alex tycker att en viktig del i att må bra och trivas handlar om sysselsättning. Att arbeta och studera för att fylla dagarna med meningsfullt innehåll.  Malmös arbetsplatser, inklusive 24/7, har dessutom behov av människor med olika bakgrund, erfarenhet och språk.

Drömmen om olympisk medalj

Drömmen om att delta i Olympiaden finns kvar även om innevarande 2020 inte hinns med. Alex har skadat benet och kan inte springa just nu men tränar på gymmet. Resten av livet är han mycket nöjd med.

– Sverige är på många sätt ett fantastiskt land, säger Alex. Jag var ensam utan vänner och nätverk när jag kom och efter mitt deltagande i Vägen in- projektet har jag blivit glad och vuxit mentalt, socialt och även rent fysiskt. Jag känner mig inte ensam längre. På gymmet är vi som en familj och hjälps åt. Om jag en dag inte mår så bra så kan jag berätta det och få stöd av kollegorna.

Frida Wildmark har varit ansvarig för ESF-projektet Vägen in och har slussat 131 ungdomar in till ett 30-tal företag i Malmöregionen. Hon tycker att idén med att utbilda handledare på företagen har lyckats särskilt väl. Många gånger har en praktikplats inte varit framgångsrik med mottagandet eftersom handledarna inte haft tillräckliga kunskaper i t ex språkutveckling eller kulturbakgrund.

För Alex har projektet Vägen in varit livsavgörande. Jobbet på 24/7 har betytt att han kan försörja sig själv, fått en plats bland kollegor och en meningsfylld tillvaro. Nu gäller bara att benet läker och satsningen på nästa Olympiad kan komma igång. En medalj på 800 meter eller 1500 meter hägrar. Men skulle det inte bli verklighet så erbjuder jobbet och studierna i Malmö en alldeles fullgod tillvaro, säger Alex.

Faktaruta

Projektet arbetar med tre målgrupper:

  • utrikesfödda kvinnor som utbildar sig till undersköterska och arbetar samtidigt
  • utrikesfödda ungdomar som ska få praktik
  • arbetsgivare som ska ta emot praktikanter

Utrikesfödda kvinnor går en skräddarsydd lärlingsutbildning till undersköterska där det ingår utbildning i kombination med anställning. För arbetsgivarna erbjuder projektet kompetensutveckling inom ledarskap och kommunikation, mångfald, normer och arbetsplatskultur samt språkutveckling. För ungdomar 18 – 29 år erbjuder projektet praktik under tre månader med personalintensiv coachning och obligatorisk praktikantutbildning.

Projektet har mycket goda resultat, deltagarna är motiverade och positiva till att medverka i projektet. Vägen in möter såväl målgruppens behov, som arbetsmarknadens och arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft.