Goda resultat och en fot in i arbetsmarknaden för nyanlända i ESF-projekt

Publicerad: 20 februari 2020

I Socialfondsprojektet Framtidens Arbetsplats ser man goda resultat. Projektet startades för att skapa bryggor mellan nyanlända och arbetsgivare inom livsmedelskedjan. De deltagande kommunerna är Lidköping, Götene, Grästorp, Essunga, Vara och Skara.

Genom lokala coacher på arbetsförmedlingen som jobbar för att hitta rätt plats för individer som är utan arbete hoppades man med projektet kunna möjliggöra för nyanlända att komma i arbetet. Metoden har visat sig fungera bra, så bra att projektet nått sitt mål med 40% av deltagarna ska vara sysselsatta när projektet är slut. 


– Målsättningen har varit att minst 40 procent av deltagarna ska vara i sysselsättning vid projektets slut, och det kommer vi att klara, säger Dan Stulen, projektledare. Vi kommer även att klara den siffran när det gäller deltagande kvinnor, vilket är mycket glädjande, säger Dan. 

Språket är en viktig nyckel 

Bland de företag som fått kompetensförstärkning genom projektet finns Fazer bageri i Lidköping, som under den gångna sommaren tagit emot praktikanter från projektet.

 
– Vi hade ganska låga förväntningar, men när vi började intervjua fick vi en aha-upplevelse, säger Dario Dzananovic, platschef vid Fazer i Lidköping. Och av de sex som fick praktik, så är fem kvar och jobbar frekvent hos oss. 


En viktig del för att kunna komma i sysselsättning är att kunna språket. Något projektets deltagare visat stort engagemang och vilja att lära sig. 


– Språket är viktigt, men det är inte allt, säger Martin Durk, Fazer bageri. Engagemanget och viljan är oerhört hög hos de personer vi har hos oss. 

Tillgängligt, flexibelt och enkelt 

Coacherna i projektet har även sett vad som behöver göras för att möjliggöra sysselsättning för nyanlända. Maria Radivoi, Essunga kommun, en av de coacherna i projektet, berättar om sina erfarenheter. 


– Det tar många år för våra nyanlända att ta sig ut på arbetsmarknaden, och den tiden behöver kortas rejält, säger hon. Tillgänglighet, flexibilitet och att göra det enkelt, det är framgångsfaktorer som vi måste ta fasta på.