Från Värmlands djupa skogar till Paris

Publicerad: 27 oktober 2020

Det värmländska projektet Match2job succéresultat har väckt intresse utomlands. 290 nyanlända har fått utbildning och åtta av tio som slutfört sina studier har egen försörjning, något man vill höra mer om i Paris.

– Det känns så klart jättespännande även om det är oklart om vi kan åka på grund av coronaviruset. Vi har också möjligheten att delta digitalt så vi får se hur det blir, säger  Berndt Jendrny, projektledare för Match2job.

17 november anordnas ett stort seminarium i Paris med fokus på integration och arbetslöshet. En tillställning där man bland annat vill visa på goda exempel i Europa. Ett av dessa är ESF-projektet Match2job i Värmland som alltså blivit inbjudna för att berätta om hur man jobbat.

Match2job har varit ett samarbetsprojekt mellan åtta av Värmlands kommuner, länets arbetsförmedlingar, Företagarna i Värmland, Handelskammaren i Värmland och LO-distriktet Örebro-Värmland. Finansieringen har Svenska ESF-rådet stått för.

-Både i Sverige och Värmland behöver vi utbilda arbetskraft till nuvarande och  kommande bristyrken för att bidra till vårt lands välfärd, säger Berndt Jendrny,  projektledare för Match2job

En av deltagarna var Klara Olsson, från Irak, som valde att byta till ett svenskt namn när hon kom till Sverige för att lättare få jobb.

– Jag måste få jobb, tjäna pengar och betala skatt, säger Klara, som efter projektets slut  fick fast jobb som mekaniker på bussbolaget Nobina.

Projektet har pågått sedan 2017 och avslutades i somras. Totalt har 290 nyanlända deltagit i utbildningen och majoriteten har haft en kort skolbakgrund. Åtta av tio som slutfört sina studier har egen försörjning.

– Match2job är den bästa utbildningen i hela Sverige, säger Mohammad Dali som kom  till Sverige från Syrien som flykting 2014. Idag jobbar han på en bilverkstad i  Kristinehamn.

Vad är hemligheten?

-En avgörande framgångsfaktor har varit att vi tillsammans kartlade de nyanländas  kompetenser och erfarenheter samtidigt som vi var tydliga med förutsättningarna för  egenförsörjning i Sverige. Genom kartläggningen kunde vi sedan matcha deltagarna  mot länets bristyrken och anpassa utbildningarna efter arbetsgivarnas behov, säger  Berndt Jendrny, projektledare för Match2job.

Lever projektet vidare på något sätt?

– I allra högsta grad. Match2job används inom alla yrkes SFI-utbildning i Värmland.  Idag har vi hundra elever igång och man planerar för att starta upp ett antal  yrkesutbildningar i länet.

Här kan du läsa mer om Match2job.