information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Från Damaskus till Umeå – resa mot bokstäver och jobb

Publicerad: 25 augusti 2020

Klara. Färdiga. Gå. Det har gått sju år sedan starten i Syrien. Zabadai Antouz var billackerare i Damaskus när kriget förändrade hans liv. Tillsammans med fru och tre barn tog han den farofyllda färden via Libyen till Italien. Sedan vidare norrut via Frankrike för att slutligen hamna i Umeå. Men steget till ett jobb och fungerande familjeliv i det nya landet var stort när man som Zabadai inte kunde läsa eller skriva. Med hjälp av Europeiska socialfonden och projektet Klara färdiga gå har han nu tillgång till både bilar och bokstäver.

Det var 2013 som vardagen i Syrien fick ett abrupt slut för Zabadai, hans fru och tre barn. Livet slogs bokstavligen i spillror av en bomb på deras balkong i Syriens huvudstad Damaskus. De beslöt att fly och ta den svåra vägen över Medelhavet.

Efter farofyllda dagar kom de slutligen till Sicilien för vidare transport till norra Europa. Slumpen gjorde att de hamnade i Sverige och via en flyktingförläggning i Märsta, vidare till Umeå.

Nära sju år har gått. Idag bor familjen, som utökats med ett barn till, i Holmsund utanför Umeå. Ett liv som alla trivs med och är mycket glada för. De har vant sig vid de ljusa sommarnätterna och de mörka vinterdagarna. Barnen är fyra, sju, åtta och elva år gamla och trivs utmärkt i Holmsund som ligger vid havet och är en del av Umeå kommun.

Hans hustru arbetar som vikarie på stadsdelens förskolor. Enda smolken i glädjebägaren är bostadens andrahandskontrakt som snart utlöper. Men familjen har fått stöd i ett Facebook-upprop så bostadsfrågan kan lösa sig, hoppas Zabadai.Långt ifrån arbetsmarknadenFörutsättningarna var inte de bästa när han och familjen anlände till Umeå. Att inte kunna läsa eller skriva ger inga pluspoäng i CV:et. Zabadai och hans fru räknades till de som stod längst ifrån arbetsmarknaden.

– Livet som billackerare i Damaskus fungerade utan att jag hade någon utbildning eller kunde läsa och skriva, säger Zabadai. Skolgången var det sämre med. Idag förstår jag att jag troligen har dyslexi men i Syrien fick man ingen utredning utan bara stryk av läraren.

Zabadai hade tur i Umeå och fick komma med i Klara färdiga gå,  Europeiska socialfondens projekt i Umeå för kortutbildade nyanlända. Vuxna från utomnordiska länder som inte har någon eller mycket kort skolbakgrund har svårt att tillgodogöra sig traditionell undervisning. Inlärning hos en icke läs- och skrivkunnig skiljer sig från den som har en skolbakgrund och lärarna på SFI såg behov av att förändra pedagogiken.

I det nya sättet ingick undervisning med konkreta läxor ute i samhället, studiebesök och praktiska övningar. Det svenska språket och matematiken skulle till stor del komma omedvetet och “på köpet” när eleverna vistades ute i samhället.

Hälsa och motion viktigt

Det andra benet i undervisningen handlar om hälsoarbete. Eftersom många deltagare är flyktingar bär de också på erfarenheter som påverkar det fysiska och psykiska måendet. Motion och rörelse kan ha främjande effekter också på den psykiska hälsan och inlärningen i stort. Här fanns många hinder att överbrygga, särskilt hos de kvinnliga deltagarna. Det tredje benet i projektet Klara Färdiga Gå handlar om att komma in på arbetsmarknaden och få arbete och här hade Klara färdiga gå en mängd icke konventionella metoder för att skapa praktikplatser ute i arbetslivet.

Merparten av deltagare fick en återkommande sommarpraktik på vandrarhem, kafé och odlingar.Zabadai genomgick utbildningen och lärde sig läsa och skriva. –Facebook-kontot är fyllt av grannar och vänner som nu är engagerade i att hjälpa mig och min familj med en bostad, säger han och visar sitt Facebook-konto.

Billackerare drömjobbet

Hans dröm är att återuppta billackeringsjobbet och han sökte därför praktik på en bilverkstad som också sysslar med bilvård. Praktiken övergick till fast arbete på bilverkstaden hos företagaren Mohamad Mohanna på Västerbottens bilservice som ligger på industriområdet Västerslätt i Umeå. Där jobbar han tre dagar i veckan och resten av tiden kör han ut mat till förskolor i Umeå. Drömmen är fortfarande att bli billackerare och Mohamad och Zabadai har planer på att utöka verkstaden med en lackeringsdel. 

Det har gått bra för Zabadai och det har det också för många deltagare i projektet Klara färdiga gå. Förutom jobb eller studier så har projektdeltagarnas hälsa förbättrats avsevärt och fler har börjat motionera. Under projektets gång har man också studerat  attityder i jämställdhets- och hedersfrågor med lyckat mätbart resultat. 

FAKTARUTA:

Klara Färdiga gå är ett projekt stöttat av Europeiska socialfonden i samarbete med bland andra Umeå kommun och vänder sig till nyanlända utan eller med kort utbildning. Undervisningen är anpassad till varje elevs individuella behov och omfattar flera ämnen.

Arbetsträning är centralt och pågår mellan tre månader och ett år i form av praktik. I projektet finns ett tydligt jämställdhetsfokus där man också lyfter den hedersrelaterade problematiken. Utfallet visar att där skett positiva attitydförändringar hos gruppen.

Likaså har sovvanor, motionsvanor och kost förändrats till det positiva hos deltagarna under projektets gångUtvärderingarna som skett löpande visar att projektet också har uppnått de mål man satt upp. Ungefär åttio procent av deltagarna har gått vidare med anställningar, praktik eller vidare studier.

Närmare 200 personer har ingått i  Klara Färdiga som nu är permanentat.  Projektets metodik och erfarenheter sprids i Sverige och övriga Europa.