Fotboll- en ytterligare väg till sysselsättning

Publicerad: 13 februari 2021

Svenska Fotbollförbundet har beviljats 23,7 miljoner kronor av Svenska ESF-rådet för att bland annat utbilda arbetslösa ungdomar i ledarskap.

Caroline Waldheim projektledare för Reboot – football for jobs

Utbildning i ledarskap, mental hälsa och arbetsmarknad ska leda till att fotbollsspelande ungdomar kommer närmare ett arbete. Det är förhoppningen hos Svenska fotbollförbundet som sökt och beviljats pengar för projektet Reboot – football for jobs. Eftersom det är första gången som förbundet sökt pengar hos ESF blev förstås glädjen extra stor när ansökan beviljades.

-Det var en fantastisk känsla när Johan (vår handläggare) ringde och meddelade. Jag blev både glad och stolt! Det är svårt att veta om man gör rätt eller fel när man gör något för första gången så det var en härlig känsla när jag insåg att vi från Svenska Fotbollförbundet också kan skriva en ansökan som blir beviljad, säger projektledare Caroline Waldheim.

Projektansökan skickades in av Svenska Fotbollförbundet tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund, Östergötlands Fotbollförbund och Västerbottens Fotbollförbund och planen är att de ska leda projekt i Göteborg, Norrköping, Motala och Umeå i samverkan med respektive kommun. Förhoppningen är att deltagarna ska köra igång i maj.

Varför vill ni köra igång detta projekt?

-Svensk fotboll vill vara med och ta ansvar för samhället, bidra till sammanhållning med det som vi är bra på. Vi tror och hoppas att fotbollen kan vara ytterligare en väg in till sysselsättning för de som står långt ifrån.

På vilket sätt kan ledarskapsutbildning få människor närmare ett arbete?

-Jag tror att många av de som står långt ifrån sysselsättning har lågt självförtroende och självkänsla. Därför har vi konstaterat att ledarskap – och framförallt självledarskap – kan vara en nyckel till framgång. Vi vill stärka dessa individer med ledarutbildning för att få ett större självförtroende som är till nytta på arbetsmarknaden eller i utbildning. Kanske framförallt för att ta steget och söka ett jobb eller en utbildning.

Målet med projektet är att i den första fasen utbilda 25 deltagare per ort i kunskap om arbetsmarknad och stöd för att bli anställningsbar men också i ledarskap, självledarskap, fysisk aktivitet och mental hälsa. Fas 2 innebär praktik där deltagarna får praktisera sina nya kunskaper i våra fotbollsföreningar.

Varför just dessa orter?

-De fyra orterna Göteborg, Norrköping, Motala och Umeå är alla valda utifrån behovet av insatser i de utsatta områdena och att det finns en likhet som kan bidra till att skapa en gemensam metod som kan flerfaldigas till fler orter i ett nästa steg, säger Caroline Waldheim på Svensk Fotboll.

Hur kommer ni hantera coronasituationen?

– Just nu planerar vi projektet i enbart digitala möten, vilket funkar fint eftersom vi finns på flera orter i landet. Det är svårt att sia något om hur pandemisituationen ser ut i maj när vi räknar med att samla deltagarna och dra igång. Men vi ska göra en plan b också. Vi får helt enkelt försöka anpassa verksamheten efter de rådande omständigheterna, avslutar Caroline Waldheim.

Svenska ESF-rådet ger stöd till projekt som arbetar för att fler ska få arbete och för att minska utanförskapet. Det sker genom utlysningar. En utlysning innebär att en bestämd summa ur Socialfonden blir tillgänglig att söka för vissa teman, inom en viss tid och på vissa grunder.

Syftet med utlysningen som Svenska fotbollförbundet beviljats pengar genom var att få fler inom civilsamhället att söka stöd inom programområdet 2. Programområde två går ut på att få fler i arbete.