Film och samtal har ökat inkluderingen i Avesta och Orsa

Publicerad: 25 november 2020

Genom utbildningsfilmer och samtal har 2500 personer i Avesta och Orsa kommun fått både ökad förståelse och större insikt kring kollegors olika bakgrunder.

– Många berättar om att de tack vare filmerna börjat prata om sådant de annars inte vågat lyfta. Vi är så glada för det! Samtal är viktigare än man tror, säger Birgitta Hägg, integrationsstrateg på Avesta kommun.

ESF-projektet ”Vilka är vi” startade i februari 2018 för att öka inkluderingen bland arbetstagarna och insatsen har varit obligatorisk för alla kommunanställda i de bägge kommunerna. De kommunala bolagen har också varit med som samverkansparter med obligatoriskt deltagande. Samtliga funktioner inom en kommun har deltagit och engagemanget har varit stort, säger Birgitta Hägg.

 – Det vi ser är att projektet skapat ett stort engagemang och att projektet har väckt medvetenheten kring behovet av att samtala om frågor som rör inkludering på arbetsplatsen. Vi har fått in förvånansvärt många enkätsvar och otroligt många har skrivit reflekterande svar på de öppna frågorna.

Fem utbildningsfilmer på 1 timme vardera har tagits fram och samtalsledare har utbildats. De har sedan tittat på filmerna tillsammans och styrt samtalen kring dessa så att alla fick chansen att komma till tals. 

Projektet har fått förlängt till sista februari 2021 och då kommer också en utvärdering presenteras. Men redan nu står det klart att projektet kommer leva vidare i både Orsa och Avesta kommun.

– Jag ska ägna cirka 15 % av arbetstiden till fortlöpande arbete med implementeringen och alla enhetschefer kommer att få tillgång till en ”verktygslåda”. Det kommer också bli obligatoriskt att minst en gång per termin jobba vidare med frågorna, säger Birgitta Hägg, integrationsstrateg på Avesta kommun.