ESF-projektet Trygg rekrytering blev en vändpunkt för Ida Falk

Publicerad: 20 april 2022

En adhd-diagnos satte stopp för både jobb och utbildning för Ida Falk från Örebro. Men tack vare ett individanpassat stöd och matchning har hon idag ett arbete som är anpassat efter hennes förutsättningar.

Foto: Privat. Ida Falk håller i en brödback på sin arbetsplats Polfärskt i Örebro.

– Det här att komma till en arbetsplats som vet mina förutsättningar i förväg, gör ju att man blir trygg, säger Ida Falk.

38 åriga Ida Falk har adhd, som är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det har ingenting med intelligens att göra, utan med hur hjärnan och nervsystemet fungerar. Diagnosen fick hon sent i livet men när den väl kom fick Ida också en förklaring till varför hon som högpresterande person haft svårt med vissa saker genom livet. Något som blev extra tydligt under de åren hon jobbade som undersköterska. De ständiga förändringarna, med nya arbetsuppgifter och mer ansvar blev för svåra, viket ledde till sjukskrivning.

– Ingen dag var den andra lik. Jag är högpresterande och vill alltid göra bra ifrån mig men till slut gick det inte.  

Ida blev långvarigt sjukskriven innan hon till slut sa upp sig. När hon så småningom mådde bättre tog hon kontakt med Arbetsförmedlingen vilket ledde till att hon började studera igen. Till arbetsterapeut på universitet. Men det höga tempot i kombination med den tidigare utmattningen blev åter igen för mycket och hon tvingades hoppa av sina studier.

– Jag tappade all självkänsla. Det gick bara inte, det blev för rörigt, säger Ida.

Arbetsförmedlingen erbjuder hjälp till arbetssökande som har en funktionsnedsättning eller lider av ohälsa. Men det var först efter den andra sjukskrivningen som Ida fick förtroende nog att berätta om sin problematik för myndigheten och hon fick rätt stöd. En personlig handläggare i kombination med psykolog.

– Jag kände bara Yes! Att äntligen få känna sig förstådd. Det var första gången någon lyssnade på vem jag var och hur jag fungerar.

Efter många möten och samtal blev Ida erbjuden att delta i projektet Trygg rekrytering, som jobbar mer långsiktigt. Projektägare är Arbetsförmedlingen och det ekonomiska stödet kommer från Europeiska socialfonden. Fokus för projektet är just stöd och dialog i samband med rekryteringar av personer med funktionsvariatoner. Deras övergripande mål  är att bidra till att de kommer närmare arbetsmarknaden. För Ida blev det bättre än så. Hon fick en ny anställning där hon fortfarande jobbar kvar.  

– Jag hade inte hittat det här jobbet utan projektet. Just det här att komma till en arbetsplats som vet mina förutsättningar i förväg, gör ju att man blir trygg och det blir på ett annat sätt. Nu jobbar jag på Polfärskt i Örebro och trivs jättebra.

Trygg rekrytering kom till för att kvinnor och män med nedsatt arbetsförmåga är en utsatt grupp på arbetsmarknaden och det stöd som myndigheten ska bistå med inte var tillräckligt. I samband med en kartläggning som gjordes framkom att arbetsgivare har låg kunskap om Arbetsförmedlingens digitala verktyg och att den interna samverkan bland dem som jobbar mot målgruppen inte alltid fungerade bra. Genom projektet har man gjort nödvändiga förändringar och bland annat inrättat kompetensteam som håller ihop dialogen mellan arbetsgivare, myndigheten och den arbetssökande. Det har lett till att fler är motiverade att söka ett jobb idag.

– Av de deltagare som vi i projektet frågat har alla känt sig bättre rustade och mera motiverade att vara aktiva i sitt jobbsökande, säger projektledare Jenny Nordansjö.

Totalt har cirka 400 personer deltagit varav 65% varit kvinnor. Trygg rekrytering startade 2019 och avslutas under våren 2022 och hittills har 54% av de som fått anställning varit kvinnor, målet var minst 50%.

Bland männen som deltog har 80% gått vidare till arbete.  

– Fokus i alla mål har legat på jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet och då extra tydligt mot kvinnor. Det för att kvinnor länge varit underrepresenterat när det kommer till anställningar med lönestöd. Vi kan dock se att de metodprocesser som projektet arbetat fram är bra för hela målgruppen.

Vad händer nu när projektet tar slut?

– Projektets metod har tagits om hand av region mitt och en nationell arbetsgrupp på Arbetsförmedlingen som arbetar aktivt med att jämställdhetsintegrera arbetssätt och metoder. Så allt material och arbetssätt kommer fortsätta att integreras, säger projektledare Jenny Nordansjö.

Här kan du läsa mer om projektet Trygg rekrytering