“100 procent av våra deltagare har nu en anställning”

Deltagare i projektet Care for Ukraine framför huset på Botildenborg.

Publicerad: 24 februari 2023

I projektet "Care for Ukraine" tar stiftelsen Botildenborg i Malmö emot flyktingar från Ukraina och erbjuder deltagarna en plats att växa in i det svenska samhället. Med hjälp av språk- och arbetsträning har nu alla ukrainare som hittills deltagit i projektet ett jobb att gå till efter bara två månader.

– Vi jobbar på två fronter som jag tror är nyckeln till att vi lyckas så bra. Dels så jobbar vi med att de ukrainska flyktingarna som kommer till oss ska kunna känna sig trygga. Vi vill att de ska kunna landa här och på så sätt våga utvecklas i det svenska språket. Den andra delen är att vi har tät kontakt med arbetsgivare för att matcha våra deltagare till rätt jobb, säger Lena Friblick, grundare och verksamhetsledare på Botildenborg.

Deltagarna lär sig här svenska ord kopplade till matlagning.

Kontakter, kontakter, kontakter

Projektet “Care for Ukraine” startades i oktober 2022 och är finansierat av Europeiska socialfonden via Svenska ESF-rådet. När kriget i Ukraina bröt ut våren 2022 beslutade EU att rikta insatser för att hjälpa människor som flytt. Insatserna riktar sig till kvinnor och män i syfte att dessa personer ska komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Stiftelsen Botildenborg i Malmö har en lång erfarenhet av att få nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att hitta jobb.

– Statistik visar att 7 av 10 jobb förmedlas via kontakter och att få kontakt med arbetsgivare är väldigt svårt för den som precis kommit till Sverige utan kunskap om hur det fungerar här. Därför är det så viktigt att vi kan vara bryggan mellan våra ukrainare och arbetsgivarna där ute, säger Lena Friblick.

– De allra flesta som kommer till oss vill såklart att kriget ska ta slut snabbt och att de kan få återvända hem till Ukraina så snart det går. Men om vi tittar bakåt så är det ändå många som blir kvar i Sverige. Ens barn kanske kommer in i samhället snabbt och då tycker jag det är så viktigt att man etablerar sig på arbetsmarknaden så snart man kan. Annars finns risken att åren går och man bara väntar på att få åka hem och till slut har man bara väntat.

Deltagarna i projektet lagar mat och lär sig det svenska språket.

“Språkodlingar” i fokus

Två dagar i veckan samlas deltagarna i trädgården på Botildenborg och “språkodlar”. Då får deltagarna chansen att lära sig det svenska språket, prata med andra svenska språkvolontärer, lära sig odla eller kanske laga sin favoritmat från sitt hemland.

– Språkodlingen är så viktig för människorna som kommer hit. Bara efter några veckor så kan vi se på våra deltagare att de slappnar av. De som jag har intervjuat efter projektets slut säger att språkodlingen var väldigt viktig. En kvinna beskrev att hon hade börjat le igen för första gången på väldigt länge, säger Lena Friblick.

I trädgården på Botildenborg pågår det “språkodlingar” för fullt. Tanken är att lära sig mer om odling och att lära sig det svenska språket.

Fakta om Care

Den 6 april 2022 beslutades Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/562 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa. Förordningsändringen syftar till att ge flexibilitet inom programmen för perioden 2014–2020 för att hantera migrationsutmaningarna till följd av kriget i Ukraina. Initiativet, benämns Care.

Svenska ESF-rådet har fortfarande utlysningar öppna inom Care och projekt kan fortlöpa fram till 30 september 2023.