Filmer

Webbinarium

De webbinarium som myndigheten har arrangerat hittar du här.

Feads årliga event 2020- Fattigdom i dagens Sverige

Feads årliga event 2019

Almedalen 2019

Skapar AI och automatisering ett nytt utanförskap?

Hur skapas ett livslångt lärande?

Hur ska den gymnasiala yrkesutbildningen komma på rätt köl igen?

Projektfilmer

Affärskraft Värmland 2.0

Affärskraft Värmland 2.0 kompetensutvecklar sysselsatta i värmländska solo- och mikroföretag, företag med upp till 9 anställda, i affärsmannaskap. Projektet skapar förutsättningar för ökat entreprenörskap och företagande, vilket i sin tur leder till regional tillväxt.


Film: Affärskraft värmland 2.0

Mer om projektet

DigiLitt.kom


Film: DiggiLit

Socialfondsprojektet DigiLitt.kom höjde den digiala litteraciteten hos 543 vård- och omsorgsarbetare. Nio sydsvenska kommuner har i nästan två år varit med i projektet. I filmen berättare deltagande kommuner vad de sett för resultat av projektet.

Hässleholms kommun säger att de genom projektet lagt grunden för att skapa modiga och trygga digitala ledare som visar vägen framåt i en värld som snabbt förändras. 

Plugga klart

Elevnära arbetssätt – en framgångsfaktor för 13 kommuner i Dalarna

Socialfondsprojektet Plugga klart tog sikte på 800 elever i riskzonen för att hoppa av gymnasiet. Snabba insatser, mentorskap och alltid eleven i fokus har varit ledorden i projektet.

Ung i Gävleborg

“Det finns människor som tror på mig.”

Tio kommuner deltog i socialfondsprojektet Ung i Gävleborg. Målsättningen var att 30 % av projektdeltagarna skulle gå vidare till studier eller arbete, det blev över 50 %.

En sak projektmedarbetarna tar med sig, var att andelen unga med psykisk ohälsa var större än de först trodde och att steget tillbaka till skola var längre. Men också att problematiken var likartad över regionen och att de nu har en verktygslåda som kan användas här och nu, och framåt.

Projektet Ung i Gävleborg ingick i sysselsättningsinitiativet för unga, som arbetade med att fånga upp unga kvinnor och män som varken jobbade eller studerade.

TRIA – ett framgångskoncept

Vill ditt projekt synas här?

Har ni en film från ett socialfondsprojekt i den här programperioden, som presenterar vad ni har gjort eller kommit fram till? Skicka en e-post till webbredaktion@esf.se.

Innehåll på sidan