Arbete istället för utanförskap

Svenska ESF-rådets nationella enhet bjuder in till en konferens i syfte att sprida kunskap om arbetet med att få utsatta ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Alltför många ungdomar lever i social och ekonomisk utsatthet och riskerar att hamna i en destruktiv tillvaro. Konsekvenserna kan bli allvarliga både för ungdomarna, deras närmiljö och för samhället i stort. Vilka erfarenheter finns sedan tidigare? Vad är framgångsrika koncept för att motverka utanförskap bland unga? Är du intresserad av frågan eller tillhör du kanske en organisation som vill veta mer om vilka möjligheter som finns för finansiering från Europeiska socialfonden+ 2021–2027 för att driva projekt?