Lanseringskonferens ESF+

Den 31 maj 2022 lanserade vi det nya socialfondsprogrammet ESF+. Under en eftermiddag berättade vi om det nya programmet, vilka medel som finns att söka och vad som är nytt från föregående programperiod.

 

Medverkande: Under dagen medverkade bland annat Svenska ESF-rådets generaldirektör Håkan Forsberg, Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Adelina Moreira Dos Reis, enhetschef på generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, EU-kommissionen.

Programområde A, Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla

En av seminarierna av lansering av Europeiska socialfonden+ 2021–2027.

Programområde C, Minska risken för ekonomisk utsatthet

En av seminarierna av lansering av Europeiska socialfonden+ 2021–2027.

Programområde D, Öka kapaciteten i den glesa geografin

En av seminarierna av lansering av Europeiska socialfonden+ 2021–2027.

Programområde E, Social innovation

En av seminarierna av lansering av Europeiska socialfonden+ 2021–2027.