Webbinarium: Vad innebär sociala innovationer och hur har Socialfonden finansierat det tidigare? (Programområde E)

I april 2022 sände ESF-rådet ett seminarium som handlade om programområde E, Sociala innovationer. I genomförandet av Socialfondsprogrammet 2021–2027 (ESF+) finns ett tydligt fokus på social innovation, både som eget programområde (E) och som en princip som ska genomsyra hela programmet. Vad innebär social innovation, hur kan det förstås i ESF-projekt och programgenomförande och vilka projekt har Socialfonden finansierat tidigare?

 

Medverkande: Medverkande: Risto Raivio, senior expert på EU-kommissionens Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion. Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet och Anna Tengqvist, samordnare Mötesplats Social Innovation. Svenska ESF-rådets chef för nationella enheten, Jens Löf, samt tre projekt som hittills har finansierats med socialfondsmedel och letts av Svenska kyrkan, Yalla Trappan samt Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Moderator: Nedjma Chaouche.