Webbinarium: Norrland behöver arbetskraft men hur ökar vi förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv? (Programområde D)

I februari 2022 höll ESF-rådet ett inspirationswebbinarium.  Syftet var att berätta om det nya socialfondsprogrammet ESF+, vilka medel som finns att söka, samt få i gång en dialog kring hur dessa gör mest nytta.

Ett av programområdena (D) fokuserar på Mellersta- och Övre Norrland. Målet med medlen är att öka förutsättningarna att bo och verka i Norrland. Då behövs insatser som främjar en socialt hållbar utveckling. Genom Europeiska socialfonden finns nu nya möjligheter till insatser, men vad ska prioriteras?

Medverkande: Lotta Svensson, sociolog och forskare vid FoU Hälsingland, Po Tidholm (journalist), Malin Ylinenpää (programansvarig Övre Norrland, Tillväxtverket) och moderator Nedjma Chaouche.