Hur kan Socialfonden vara en aktör i kris?

Tisdagen 17 oktober arrangerade Svenska ESF-rådet ett hybridmöte för att diskutera hur Socialfonden kan vara en aktör i kris.

Svenska ESF-rådet har spelat en betydande roll under både pandemin och kriget i Ukraina. Det främsta fokuset har varit att mildra de socioekonomiska konsekvenserna av pandemin genom att stötta arbetsmarknaden, utbildning och social inkludering. Men hur ska Europeiska socialfonden användas för framtida kriser? Och hur kan den användas förebyggande så att vi i Sverige står väl rustade när nästa kris tornar upp sig?

Vi hade representanter från bland annat Svenska ESF-rådet, EU-kommissionen och Arbetsmarknadsdepartementet. Vi fick även ta del av projektexempel och lyssna på utvärderingar. Eventet modererades av Nedjma Chaouche som har en bakgrund som journalist på SVT.