information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Feads ÖK

Övervakningskommittén består av Fead:s intressenter och har en bred och relevant sammansättning av aktörer. Beroende på målgruppens sammansättning ingår även företrädare som samlar minoritets- eller andra etniska grupper i övervakningskommittén.

Övervakningskommittén, på engelska ”Monitoring Committee”, består av Fead:s intressenter och har en bred och relevant sammansättning av aktörer. Beroende på målgruppens sammansättning ingår även företrädare som samlar minoritets- eller andra etniska grupper i övervakningskommittén.

Övervakningskommittén säkrar Svenska ESF-rådets genomförande av fonden. De fattar bland annat beslut om eventuella ändringar i fonden och urvalskriterier. Kommittén engageras även i arbetet med utvärderingar.

Kommittén har som uppgift att säkra kompetens i de horisontella principerna, utvärderingsfrågor och egenmakt.

Första mötet för övervakningskommittén ägde rum den 23 april 2015.

Lista över organisationer i kommittén

Ordförande: Socialdepartementet – Jessica Löfvenholm

 • Socialdepartementet, ordf.
 • Forte
  Forum – idéburna organisationer med social inriktning
 • Frälsningsarmén
 • Göteborgs stad
 • Läkare i världen
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län
 • Kronofogdemyndigheten
 • Nätverket för utsatta EU-medborgare
 • Polisen
 • Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa
  och Likabehandling, RFHL
 • Romano Pasos Research Centre
 • Rädda barnen
 • Röda korset
 • Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOIS
 • Socialhögskolan, Lunds universitet
 • Socialstyrelsen
 • Stockholms stad
 • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
 • Sveriges kristna råd
 • Riksföreningen Sveriges stadsmissioner
 • Verdandi
Stäng

Styrande dokument

Årsrapporter till Europeiska kommissionen

Prognos

Protokoll från övervakningskommitténs möten

Styrdokument för övervakningskommittén

Innehåll på sidan