Feads ÖK

Övervakningskommittén består av Fead:s intressenter och har en bred och relevant sammansättning av aktörer. Beroende på målgruppens sammansättning ingår även företrädare som samlar minoritets- eller andra etniska grupper i övervakningskommittén.

Innehåll på sidan

Övervakningskommittén, på engelska ”Monitoring Committee”, består av Fead:s intressenter och har en bred och relevant sammansättning av aktörer. Beroende på målgruppens sammansättning ingår även företrädare som samlar minoritets- eller andra etniska grupper i övervakningskommittén.

Övervakningskommittén säkrar Svenska ESF-rådets genomförande av fonden. De fattar bland annat beslut om eventuella ändringar i fonden och urvalskriterier. Kommittén engageras även i arbetet med utvärderingar.

Kommittén har som uppgift att säkra kompetens i de horisontella principerna, utvärderingsfrågor och egenmakt.

Första mötet för övervakningskommittén ägde rum den 23 april 2015.

Lista över organisationer i kommittén

Ordförande: Socialdepartementet – Jessica Löfvenholm

 • Socialdepartementet, ordf.
 • Forte
  Forum – idéburna organisationer med social inriktning
 • Frälsningsarmén
 • Göteborgs stad
 • Läkare i världen
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län
 • Kronofogdemyndigheten
 • Nätverket för utsatta EU-medborgare
 • Polisen
 • Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa
  och Likabehandling, RFHL
 • Romano Pasos Research Centre
 • Rädda barnen
 • Röda korset
 • Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOIS
 • Socialhögskolan, Lunds universitet
 • Socialstyrelsen
 • Stockholms stad
 • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
 • Sveriges kristna råd
 • Riksföreningen Sveriges stadsmissioner
 • Verdandi
Stäng

Styrande dokument

Årsrapporter till Europeiska kommissionen

Prognos

Protokoll från övervakningskommitténs möten

Styrdokument för övervakningskommittén