2022/00551 - Care- insatser för kvinnor och män inom massflyktsdirektivet

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
2022/00551
Programområde:
2.4
Region:
ESF Nationellt
Status:
Avslutade
Namn:
Care- insatser för kvinnor och män inom massflyktsdirektivet
Första ansökningsdatum:
2022-06-08
Sista ansökningsdatum:
2022-12-01
Budget:
199 500 000