2022/00240 - Förstudier med fokus på lärcentra

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2022/00240
Programområde:
1.2
Region:
ESF Nationellt
Namn:
Förstudier med fokus på lärcentra
Första ansökningsdatum:
2022-04-19
Sista ansökningsdatum:
2022-05-16
Budget:
2 000 000