2022/00035 - Förstudieprojekt inom PO1 för att förbereda inför ESF+

Diarienummer:
2022/00035
Programområde:
1.1
Region:
Västsverige
Status:
Avslutade
Namn:
Förstudieprojekt inom PO1 för att förbereda inför ESF+
Första ansökningsdatum:
2022-01-14
Sista ansökningsdatum:
2022-02-17
Budget:
4 000 000