2022/00035 - Förstudieprojekt inom PO1 för att förbereda inför ESF+

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2022/00035
Programområde:
1.1
Region:
Västsverige
Namn:
Förstudieprojekt inom PO1 för att förbereda inför ESF+
Första ansökningsdatum:
2022-01-14
Sista ansökningsdatum:
2022-02-17
Budget:
4 000 000
pdf icon Utlysningstext_6.pdf