2021/00489 - Tilläggsutlysning för projekt inom utlysning Utveckling av b

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
2021/00489
Programområde:
1.2
Region:
ESF Nationellt
Status:
Avslutade
Namn:
Tilläggsutlysning för projekt inom utlysning Utveckling av b
Första ansökningsdatum:
2020-12-09
Sista ansökningsdatum:
2021-12-15
Budget:
8 000 000