2021/00482 - Förstudier med fokus på transnationellt samarbete

Diarienummer:
2021/00482
Programområde:
1.2
Region:
ESF Nationellt
Status:
Avslutade
Namn:
Förstudier med fokus på transnationellt samarbete
Första ansökningsdatum:
2021-12-06
Sista ansökningsdatum:
2022-01-31
Budget:
4 000 000