2021/00482 - Förstudier med fokus på transnationellt samarbete

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2021/00482
Programområde:
1.2
Region:
ESF Nationellt
Namn:
Förstudier med fokus på transnationellt samarbete
Första ansökningsdatum:
2021-12-06
Sista ansökningsdatum:
2022-01-31
Budget:
4 000 000
pdf icon Utlysningstext_3.pdf