2021/00481 - React-EU -insatser för arbetslösa under pandemin 2

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2021/00481
Programområde:
7.1
Region:
ESF Nationellt
Namn:
React-EU -insatser för arbetslösa under pandemin 2
Första ansökningsdatum:
2021-12-06
Sista ansökningsdatum:
2022-02-04
Budget:
200 000 000
pdf icon Utlysningstext_2.pdf