2021/00278 - Kompetensutveckling mot en förnyad arbetsmarknad

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2021/00278
Programområde:
1.1
Region:
ESF Nationellt
Namn:
Kompetensutveckling mot en förnyad arbetsmarknad
Första ansökningsdatum:
2021-07-12
Sista ansökningsdatum:
2021-09-15
Budget:
75 000 000
pdf icon Utlysningstext_10.pdf