2021/00228 - Kompetens- och verksamhetsutveckling i Skåne-Blekinge

Diarienummer:
2021/00228
Programområde:
1.1
Region:
Sydsverige
Status:
Avslutade
Namn:
Kompetens- och verksamhetsutveckling i Skåne-Blekinge
Första ansökningsdatum:
2021-06-03
Sista ansökningsdatum:
2021-09-30
Budget:
32 000 000