2021/00143 - Kompetensförsörjning under och efter coronakrisen i ÖN

Diarienummer:
2021/00143
Programområde:
1.1
Region:
Övre Norrland
Status:
Avslutade
Namn:
Kompetensförsörjning under och efter coronakrisen i ÖN
Första ansökningsdatum:
2021-04-12
Sista ansökningsdatum:
2021-05-06
Budget:
10 000 000