2021/00139 - Kompetensutveckling för sysselsatta i MN

Diarienummer:
2021/00139
Programområde:
1.1
Region:
Mellersta Norrland
Status:
Avslutade
Namn:
Kompetensutveckling för sysselsatta i MN
Första ansökningsdatum:
2021-04-12
Sista ansökningsdatum:
2021-05-07
Budget:
8 000 000