2021/00124 - React-EU – insatser för arbetslösa till följd av pandemin

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
2021/00124
Programområde:
7.2
Region:
ESF Nationellt
Status:
Avslutade
Namn:
React-EU – insatser för arbetslösa till följd av pandemin
Första ansökningsdatum:
2021-03-29
Sista ansökningsdatum:
2021-03-29
Budget:
450 000 000