2021/00030 - Klusterutvärdering Kompetensutveckling

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
2021/00030
Programområde:
1.1
Region:
ESF Nationellt
Namn:
Klusterutvärdering Kompetensutveckling
Första ansökningsdatum:
2020-08-10
Sista ansökningsdatum:
2021-01-29
Budget:
1 500 000